ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เตรียมเปิด ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” บ้านบ่อน้ำร้อนเบตง ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ จาก 228 ชุมชนทั่วประเทศ

แชร์เลย

วัฒนธรรมจังหวัดยะลา เตรียมความพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” บ้านบ่อน้ำร้อนเบตง ต.ตาเนาะแมเราะ ในวันที่ 18 มกราคมนี้ หลังได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ จาก 228 ชุมชนทั่วประเทศ

(17 ม.ค.66) ที่บริเวณหน้าร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป บ่อน้ำร้อนเบตง ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นำเจ้าหน้าที่จากวัฒนธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายศรัลวิชย์ นวลเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 บ้านบ่อน้ำร้อน และชาวบ้านในชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ ช่วยกันจัดเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นี้
นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ จำนวน 228 ชุมชน คัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ชุมชน ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อร่วมพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า สร้างเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าสู่ชุมชน อย่างยั่งยืน โดยบ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565
และจะมีพิธีเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 16.00น. ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โดยจะมีนางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเป็นปรานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ พิธีเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” การแสดงทางวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการสาธิตผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นบ้าน ของดีชุมชน กิจกรรมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของดีเบตง อาทิ การสานตะกร้าไม้ไผ่ ศิลปะวาดภาพ ผ้ามัดย้อม/บาติก นวดไทย/ลูกประคบ กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ ไก่สับเบตง ไก่กอและ ข้าวเหนียวหลาม กุยช่าย เฉาก๊วย ส้มโชกุน หมี่ผัดเบตง สมุนไพรเห็ดหลินจือและชาเจียวกู่หลานและกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว “เที่ยวชุมชน ยลวิถี ของดีบ้านฉัน” ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

 

 25,708 total views,  2 views today

You may have missed