กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมการตรวจประเมินการฝึกทบทวนชุดครูฝึก ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยที่จะปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน (บก.ควบคุม สุริโยทัย) ในพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส

แชร์เลย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจประเมินการฝึกทบทวนชุดครูฝึก ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยที่จะปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน (บก.ควบคุม สุริโยทัย) ในพื้นที่ จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอกยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 พันเอก ธานี เกียรติสาร รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 15 ตลอดจนผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ร่วมให้การต้อนรับ

โดยการฝึกทบทวนชุดครูฝึก จัดกำลังพลจาก กรมทหารราบที่ 151 , กรมทหารราบที่ 152 , กรมทหารราบที่ 153 และกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารราบที่ 15 หน่วยละ จำนวน 15 นาย รวมทั้งสิ้น 60 นาย มีกำหนดการฝึก ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กันยายน ซึ่งได้ขอสนับสนุน ชุดครูฝึก จาก ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร ซึ่งการฝึก จะประกอบด้วย 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 วิชาทหารทั่วไป การติดต่อสื่อสาร การอ่านแผนที่/การใช้เข็มทิศ และการใช้ GPS กฎหมายพื้นฐานทั่วไป การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การข่าวเบื้องต้น บทเรียนจากการรบ และยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี ฝ่ายตรงข้าม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในพื้นที่ จชต. , สถานีที่ 2 การฝึกทางยุทธวิธี การปฏิบัติฉับพลัน ระเบียบการนำหน่วย การสังเกต และสะกดรอย หลักการลาดตระเวน และการลาดตระเวนในพื้นที่ จชต. การดำรงชีพในป่า ,สถานีที่ 3 การฝึกทางยุทธวิธีตาม รกสภ. (จชต.) ,การเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธี การตั้งฐานปฏิบัติการ การลาดตระเวนหาข่าว (เฝ้าตรวจ/พิสูจน์ทราบ) การลาดตระเวนเส้นทาง การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ/จุดสกัด การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ,สถานีที่ 4 การฝึกเป็นหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการเป็นอิสระ การลาดตระเวนป้องกัน และเฝ้าตรวจ และ สถานีที่ 5 การลาดตระเวนทางน้ำ และการใช้เรือ

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้การประเมินตรงตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้ง ให้สอดรับกับนโยบายการฝึกทักษะการป้องกันตนเอง และรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการอบรมให้ความรู้ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ แก่กำลังพล ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้นำหน่วย เสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นกำลังหลักในการป้องกัน ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำการฝึกที่หนักก็เพื่อทบทวนตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่ เป้าหมายเพื่อต้องการให้ทุกคนมีทักษะความชำนาญในการใช้อาวุธสำหรับปฎิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยป้องกันและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกำลังทั้งหมดนี้จะต้องผ่านการฝึกทางยุทธวิธี สร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้น มีจิตใจเสียสละ เพื่อให้เกิดความร่มเย็นปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสามารถขยายผลการฝึกนำไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่หน่วยได้รับมอบหมายต่อไป

 41,250 total views,  2 views today

You may have missed