ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฎิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เน้นย้ำปฎิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย

แชร์เลย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  พร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฎิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) สากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และ 2 . ฐานปฎิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) บูกิต ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยได้พบปะ สอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายข้อสั่งการในมาตรการความปลอดภัยของกำลังพล การปฎิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และการ pop-up ในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง รวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อีกทั้ง ได้กำชับเพิ่มมาตรการความเข้มข้น การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ชุดคุ้มครองตำบล หมั่นฝึกทบทวน อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของกำลังพล ที่จะสามารถตั้งรับได้ในทุกสถานการณ์ และที่สำคัญให้ปฏิบัติตามนโยบายสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาตรการป้องกันฐานปฏิบัติการต้องมีความพร้อม การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์คนดี ไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด โดยมี พันเอกภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พันโท สกล มีสัมฤทธิ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 / หัวชุดควบคุมเจ้าหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดนราธิวาส  ปลัดอำเภอสุไหงปาดี ปลัดอำเภอเจาะไอร้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยส่วนที่เกี่ยวร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำ การปฏิบัติงานของกำลังพลให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อน ชคต. ทั้งด้านกายภาพ ความเข้มแข็งของชุมชน และฐานข้อมูลในพื้นที่ เพื่อให้ ชคต. มีความเข้มแข็งในทุกมิติ  พร้อมทั้งเพื่อให้ ชคต. มีศักยภาพในการปฎิบัติหน้าที่ สามารถดูพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดีที่สุด ตลอดจนได้เน้นย้ำฝ่ายปกครอง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด  ขอให้กำลังพลทุกนายปฎิบัติงาน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ ในการนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อไป

 

 30,462 total views,  2 views today

You may have missed