กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ชาวไทยมุสลิมชุมชนกาแป๊ะ กม. 5 ร่วมกันจัดโครงการอบรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการกวนอาซูรอ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่น

แชร์เลย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ทำการชุมชนกาแป๊ะ กม.5 อ.เบตง จ.ยะลา นายจรัญ จันทร์ทิพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการกวนอาซูรอ ของชุมชนกาแป๊ะ กม. 5 เพื่ออนุรักษ์สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์
โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ชาวบ้าน ร่วมในพิธี

อาซูรอ คือคำในภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม ในที่นี้หมายถึงการนำของที่รับประทานได้ทั้งของคาวของหวานจำนวน 10 อย่าง มากวนรวมกัน อีกทั้งยังหมายถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกของฮิจเราะห์ศักราชตามปฏิทินศาสนาอิสลาม เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาปีใหม่ของชาวมุสลิม โดยประเพณีอาซูรอสัมพันธ์จะจัดขึ้นในเวลานี้ ในทุกๆ หมู่บ้าน ชาวบ้านจะรวมตัวกันกวนขนมอาซูรอ และมีกิจกรรมต่อเนื่องทั้งเดือน ร่วมไม้ ร่วมมือ ร่วมใจ ประเพณีการกวนขนมอาซูรอ จึงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญ เป็นการนำวัฒนธรรมที่ดีงามมาจัดเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ขึ้นในชุมชน เกิดความร่วมมือทั้งในหมู่พี่น้องประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่น

 21,290 total views,  2 views today

You may have missed