Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / ศอ.บต. จัดอบรมเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนแก่ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา

ศอ.บต. จัดอบรมเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนแก่ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา

 

ที่โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)        รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2561 ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโอวาทและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้สอนตาดีกาจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา จำนวน 121 คน โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกองอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (สช.) และสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้สอนในการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ ตาดีกา ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ รวมไปถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และในกิจกรรมได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาด้านหลักความพอเพียง ความอดทน และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒธรรม เพื่อให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มีประสิทธิภาพและคุณภาพในเรื่องของการให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่  โดยครั้งนี้มีนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. นายเจ๊ะอาด สาลิมิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 ร่วมในพิธีเปิด

นายอดินันท์ ปากบารา เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตคนดีสู่สังคมได้ดี โดยได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ของตาดีกาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เยาวชนได้เข้าใจง่าย และนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยเฉพาะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งโจทย์เหล่านี้เป็นงานสำคัญที่ผู้สอนทุกคนจะต้องร่วมกันคิดว่า จะทำอย่างให้เยาวชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)           ได้รู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

 นายอดินันท์ ปากบารา เปิดเผยอีกว่า ในอนาคตรัฐบาลอยากเห็นเยาวชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด           (ตาดีกา) มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความรู้วิชาสามัญควบคู่กับวิชาศาสนา นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา และนำหลักศาสนาไปปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันอย่างถูกต้อง พร้อมมีใจรักการเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประเทศ ดังนั้นผู้สอนทุกคนจงภูมิใจ เมื่อลูกศิษย์ของเรามีความรู้ ความสามารถ และได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

สภาความมั่นคงแห่งชาติ ถก ศอ.บต.กอ.รมน.ภาค 4 จัดประชุมแลกเปลี่ยน การศึกษาฝ่ายไทย-มาเลเซีย หารือแนวทาง เพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการศึกษา พื้นที่ จชต.

บุหงา รายา SPM …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *