มิถุนายน 27, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้นำศาสนาอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนใต้ แสดงจุดยืน ค้านการสมรสเท่าเทียม กระท่อม กัญชงกัญชา !!

แชร์เลย

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายชาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสตูลและคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ร่วมประชุมหาทางออกและแสดงจุดยืนและออกคำ “ฟัตวา” หรือ คำวินิจฉัย ต่อเรื่อง กัญชง กัญชา เรื่องพืชกระท่อม และการสมรสเท่าเทียม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหะยีสุหลง ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนพูดถึงกัน เป็นข้อถกเถียงเป็นจำนวนมากทั้งในทางโซเชียลมีเดีย และสร้างความสับสนต่อสังคมทั่วไป สมาพันธ์ฯ หวั่นเกรงว่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้าง หลายฝ่ายจึงต้องทำความเข้าใจให้เร็วที่สุด เนื่องจากถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในบริบทของคนใน 3 จังหวัดที่มีมุสลิมจำนวนมาก
“องค์กรเราเป็นหลักที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ต้องแสดงจุดยืนให้สังคมเป็นว่า เรานำคำฟัตวาของจุฬาราชมนตรีมาประกอบให้เป็นที่ชัดเจนว่า เราไม่สนับสนุนทั้งพรบ.ทั้งหมดนี้เพราะเป็นสิ่งที่ฮารอม(ต้องห้าม)ในอิสลาม” นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานสมาพันธ์ฯ กล่าว
นายแพทย์อนันตชัย ไทยประทาน ในนามนักวิชาการแพทย์มุสลิม ซึ่งร่วมประชุมด้วยได้ให้ความเห็นว่า กัญชายังถูกปล่อยให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ไม่มีโรคไหนที่ต้องรักษาด้วยกัญชาก่อนเท่านั้น
“ในทางการแพทย์ไม่มีโรคไหนที่กัญชารักษาได้ ขณะที่ไทยจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 หากทั่วโลกกัญชายังไม่ปลดล็อค สหประชาชาติจัดกัญชาให้เป็นยาเสพติดประเภท 1 เขามองว่าเป็นยาเสพติดที่ก่อให้เกิดการเสพติดสูงและอันตราย (ห้ามปลูก ห้ามผลิต ห้ามค้าขาย ห้ามครอบครอง ยกเว้นการแพทย์และศึกษาวิจัย) อเมริกาอนุญาตแค่ 2 รัฐที่ใช่ในการบันเทิง อีก 30 กว่ารัฐไม่อนุญาต
กัญชาถูกใช้ใน 6 โรคเท่านั้น คือ 1.คนที่ได้รับเป็นคีโม จะเป็นยาต้านการอาเจียนหลังการใช้คีโมรักษาโรคมะเร็ง 2. เป็นการใช้เพื่อกระตุ้นการรับรส 3.มีสารการใช้เพื่อกดประสาทหรือเป็นยาแก้ปวด 4. ใช้ในโรคปลอกประสาทเสื่อม 5.แก้อาการโรคลมชัก และ 6.ใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาอาการปวดลงได้


กัญชายังให้เกิดโทษเช่น การทำให้หัวใจเต้นสูง หัวใจตีบและหัวใจวาย ให้เป็นเส้นเลือดตีบ 4-8 เท่า หากมีการใช้ระยะยาวอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดประสาทหลอน เกิดภาพหลอน ไอคิวจะลดลงถึง หากสูบแล้วมีผลต่อปอด ตอนนี้แพทย์จากมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งเริ่มออกมาคัดค้านแล้ว เพราะฉะนั้นในทัศนะแพทย์ ไม่เห็นด้วย ผมจึงเห็นว่า เรื่องกัญชง กัญชา เราไม่เห็นด้วยทุกประการ ซึ่งขณะนี้มีแต่มุสลิมที่ออกมาค้านพรบ.ไชฏอนที่ออกมาทำลายเยาวชน”
ขณะที่ เภสัชกรวิบูลย์ คลายนา ที่ปรึกษาสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์ บอกถึงฤทธิ์ของกัญชาที่ร้ายแรงที่สังคมคาดไม่ถึง
“การเสพกัญชาครึ่งชั่วโมงจะออกฤทธิ์ หลัง 3 ชม.จะกดประสาทแล้วหลอนประสาทเมื่อใช้ไปนานๆ จนทำลายประสาท ความคิด กล้ามเนื้อ จนเสียคน มีการใช้กับทหารที่ผ่านสงครามเพื่อลบความทรงจำระยะสั้น สมองประมวลไม่ได้
เมื่อนำไปผสมในอาหารที่มีความมันจะออกฤทธิ์เยอะ อันตราย เราจึงจะนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องบอกถึงอันตราย มีกระท่อมแล้วจะมาเพิ่มกัญชาอีก เศร้าใจกับสังคมเรา”
ด้านผู้เข้าร่วมประชุมต่างออกความเห็นกันอาทิ ต้องการให้เกิดเป็นรูปธรรม ให้รัฐบาลรับรู้ ร้านอาหารมุสลิมควรประกาศว่าไม่มีกระท่อมและกัญชาในอาหารของร้านโดยชัดเจน ให้เอกสารการแถลงการณ์และคำฟัตวานี้ไปถึงทุกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในการคุตบะฮฺวันศุกร์ควรเพิ่มเรื่องโทษของกัญชา ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือการต่อสู้ในแนวทางของมุสลิม ยกระดับการแสดงจุดยืนไปยังส่วนกลางและผู้นำประเทศ เป็นต้น


ในการประชุมร่วมกันใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง โดยในที่ประชุมมีมติออกคำแถลงการณ์ โดยประธานคณะกรรมการอิสลามฯ ทั้ง 5 จังหวัดได้ออกมาร่วมแถลงการณ์ดังนี้
สืบเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ 1) พระราชบัญญัติกัญชง กัญชา 2) พระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า และ 3) พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม – คู่ชีวิต นั้น
สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) จึงขอชี้แจงและทำความเข้าใจว่า
สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแล้ว ไม่อาจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ เนื่องจากขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามและเป็นข้อห้ามสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยเด็ดขาด ในการนี้สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) ขอยึดแนวปฏิบัติตามคำวินิจฉัย (ฟัตวา)จุฬาราชมนตรีที่ 1/2563 และประกาศฝ่ายกิจการฮาลาลกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยฉบับที่ 8/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
ภาพ/ข่าว
มะอายือมิง สาแล๊ะ
SPMC NEWS ปัตตานี

 1,203 total views,  133 views today

You may have missed