มิถุนายน 27, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

นัจมุดดีน อดีต ส.ส.หลายสมัย ว่าที่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ พรรค ภท. ระบุ ภท.ให้ความสำคัญกับตาดีกา แดนใต้ ขณะที่กระแส กัญชง กัญชา เสรี ให้ชาวไทยมุสลิม ยึดคำวินิจฉัยสำนักจุฬาราชมนตรี “ใช้ในการรักษาและทางการแพทย์”

แชร์เลย


วันที่ 19 มิ.ย.2565 ณ สนามหญ้าเทียมเปี่ยมสุข ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายนัจมุดดีน อูมา อดีต สส.นราธิวาส หลายสมัย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายลุตฟี หะยีอีแต ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาส เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ได้ร่วมเปิด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมตาดีกา ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 67 ศูนย์ ซึ่งมีผู้ครูผู้สอน อุสตาซ และอุซตาซซะห์ ครูสอนตาดีกา นักกีฬา ชายหญิง รวม 558 คน เข้าร่วมกิจกรรม 2 ชนิดกีฬา คือ กีฬาชายแข่งขันฟุตบอล และกีฬาหญิง แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ต่อหมู่คณะ สร้างความรักสามัคคี และสร้างคนรักกีฬา เพื่อเสริมสุขภาพที่ดีต่อประชาชน และเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียนตาดีกา


โดยก่อนการแข่งขันกีฬา นายนัจมุดีน อูมา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้กล่าวพบปะ กับครูตาดีกา ว่าตนในฐานะคนพื้นที่ และเป็น ส.ส.หลายสมัย เข้าใจประชาชนและพื้นที่ ที่อยากเห็นบ้านเรา คือ นราธิวาส และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวพัฒนาอย่างเป็นระบบ สถานการณ์ปัจจุบัน เชื่อว่าทุกฝ่ายทางการเมือง มุ่งมั่นในเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุกนโยบายทุกโครงการ ต้องผ่านการผลักดันพรรคฝ่ายรัฐบาล และร่วมถึงพรรคภูมิใจไทย ในฐานะพรรครัฐบาล ที่จะนำ นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนงบประมาณหลายโครงการ จึงจะได้รับอนุมัติ เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาพื้นที่ได้


อย่างไรก็ตาม นายนัจมุดดีน อูมา กล่าวอีกว่า ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ ผู้กับกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. โดยที่ทางสมาคมและชมรมตาดีกา สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สช. ได้ทำหนังสือเรียกร้อง โครงการอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนตาดีกา เมื่อวันที่ 28 และ 29 มกราคม 2565 และ รมช.ศึกษา ได้ผลัดดันติดตาม โครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อร่วมสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก งบอาหารกลางวันตาดีกา ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบแล้วจำนวน 388 ล้านบาท ซึ่งพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลชุดนี้ ผลัดกันเรื่องนี้จะประสบผลสำเร็จ
ประเด็นต่อมา คือเรื่องกัญชง กัญชา เสรี ซึ่งในพื้นที่ ซึ่งเป็นกระแสในสื่อหลักและสื่อโชเชียน โดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องนี้ ขอทำความเข้าใจ ต้องยึดคำวินิจฉัยของสำนักจุฬาราชมนตรี ในเรื่องกัญชง กัญชา นั่นคือ 2 ข้อ คือ กัญชาหามีไว้เสพ เพื่อการมึนเมา คือ ฮารอม ผิดหลักศาสนา และข้อที่ 2 คือ มีกัญชงกัญชา เพื่อนำมาซึ่งเพื่อสุขภาพและประโยชน์ทางการแพทย์ ได้รับการยกเว้น เป็นสิ่งที่ทำได้ ฉะนั้น ประชาชนควรใช้พิจารณาญาณ และใช้สติ ยึดมั่นคำวินิจฉัย หรือฟัตวา ของสำนักจุฬาราชมนตรี ซึ่งเชื่อมั่นทุกคนคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนและชาติเป็นหลัก นายนัจมุดดีนฯ กล่าวทิ้งท้าย

 28,755 total views,  4 views today

You may have missed