ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

แม่ทัพภาคที่4 เปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและกีฬา เดิน – วิ่งทั้งเมือง ช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์  ส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจังหวัดชายแดนภาคใต้

แชร์เลย

อาลีฟ มามะ  รายงาน..

(22 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.) ที่ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” ประจำปี 2565 พร้อมพบปะนักกีฬานักกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดนราธิวาสที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ฮานอยเกมส์ ณ ประเทศเวียดนาม กล่าวขอบคุณ และชื่นชมที่สามารถคว้าเหรียญรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนราธิวาส และประเทศไทย ตลอดยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายบุญพาส รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายพรรณเพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4, พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส, นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬานราธิวาส นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

》 พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า “สำหรับโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดินวิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส”นั้น นับเป็นการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายให้กับประชาชน รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนราธิวาส และที่สำคัญเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิน-วิ่งพร้อมกันทั้ง 13 อำเภอทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกของจังหวัดนราธิวาส และของประเทศไทย เป็นที่น่ายินดี ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ถึง 17,000 คน ทั้ง 13 อำเภอ สำหรับอำเภอเมืองนราธิวาส มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,350 คน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับประชาชน โครงการ Hand In Hand รือเสาะ ซึ่งผลิตเสื้อคุณภาพดีใช้ในกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีกลุ่มต่างๆ ในการทำอาหารมาขายในงานอีกด้วย ถือเป็นการสร้างรายได้ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ขอชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกคน การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสำเร็จ และมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวต่อว่า ” ในวันนี้นอกจากจะได้มาร่วมกิจกรรมแล้ว ยังถือโอกาสมาแสดงความยินดี ชื่นชมยกย่องนักกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดนราธิวาสที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ฮานอยเกมส์ ณ ประเทศเวียดนามอีกด้วย ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจฝึกฝนตนเอง จนคว้ารางวัลได้ในครั้งนี้ นับป็นการสร้างความสุข ความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดนราธิวาส และประเทศไทย และเป็นนิมิตหมายที่ดีของจังหวัดนราธิวาส ที่มีเยาวชนลูกหลานมากความสามารถและสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เชื่อมั่นว่ายังมีลูกหลานของเราอีกหลายคน ในหลากหลายชนิดกีฬาที่มีศักยภาพและความสามารถพร้อมที่จะลงแข่งขันและประสบผลสำเร็จได้ ดังนั้นขอให้ทุกคนได้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม แล้วเมื่อได้รับโอกาสก็จงฝึกฝนพยายามจนประสบความสำเร็จ ดังที่ได้ตั้งใจไว้ ทางกองทัพภาคที่ 4 พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริม ในความสามารถของลูกหลานชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มที่”

ด้าน นางสาว กุลวดี ชูมณี ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” กล่าวว่า ” ในวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตนเองเป็นคนพัทลุงได้มีโอกาสมาทำงาน และอยู่ในจังหวัดนราธิวาสไม่นานนัก กิจกรรมในวันนี้ ทำให้ตนเองยิ่งประทับใจจังหวัดนราธิวาส ตลอดระยะทางการวิ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมคอยให้กำลังใจกันอยู่ต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงเส้นชัยทุกคน อยากให้กิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะเป็นการส่งเสริมด้านกีฬาทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอเชิญชวนชาวไทยทุกจังหวัดทุกพื้นที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส นราธิวาสมีแต่คนใจดี ยิ้มแย้ม ประทับใจที่ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส”

》สำหรับโครงการ รณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกาย “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีการเปิดกิจกรรมในวันเวลาเดียวกันทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งใช้นกเงือกเป็นสัญลักษณ์ในการวิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการจัดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายกับประชาชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนราธิวาส รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดนราธิวาสในมิติใช้กีฬาเป็นสื่อ อีกทั้งยังส่งเสริมเมืองนราน่าอยู่ นอกจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์บรรยากาศที่ดี สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน และให้เกิดการเกื้อหนุนส่งเสริมกระบวนการให้เกิดความสงบสุขและสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ตลอดจนให้ประชาชนมีความตระหนักในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายจิตใจของประชาชนทุกกลุ่มวัย ■■■

 36,669 total views,  2 views today

You may have missed