ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ทวี ประชาชาติ “หนี้กยศ.เพื่อประชาชน ย้ำยกเลิกเบี้ยปรับและดอกเบี้ยรวมทั้งจะขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนภาคใต้อย่างไร

แชร์เลย


อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ):รายงาน
ช่วงวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ย้ำต่อผู้นำศาสนาและการศึกษาอิสลามจังหวัดสงขลา ว่า “หนี้กยศ.ต้องเพื่อประชาชน รัฐต้องยกเลิกเบี้ยปรับและดอกเบี้ย ย้อนถาม” หนี้ กยศ. รัฐเป็นเจ้าหนี้ ไม่ใช่หนี้นอกระบบหรือหนี้เอกชน-ทำไมต้องไกล่เกลี่ย ?
-ทำไมไม่ยกเลิกเบี้ยปรับและดอกเบี้ย ?

ตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่า ได้สั่งการให้มีการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ.ที่ยังไม่ถูกฟ้องจำนวน 170,000 ราย โดยกระทรวงยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนมีเป้าหมายในการจัดเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต หนี้เช่าซื้อ มีสถาบันการเงิน และหนี้ กยศ. ซึ่งทราบมาว่ามีการใช้งบประมาณที่เป็นภาษีอากรของประชาชนจ้างบริษัทออร์แกนไนซ์เป็นคนจัดงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 40 กว่าล้านบาท

จากข้อมูลที่ได้จากลูกหนี้ กยศ.ที่เข้าร่วมมหกรรมไกลเกลี่ย ได้ให้ข้อมูลว่า กลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องการให้รัฐช่วยเหลือเร่งด่วน ได้แก่กลุ่ม ที่ถูกฟ้องมีคำพิพากษา ถูกบังคับคดี ยึดทรัพย์และบางรายอยู่ระหว่างการประกาศขายทอดตลาด จำนวน 1.26 รายเศษ (ถ้ารวมถึงผู้ค้ำด้วยประมาณ 1.6 ล้านรายเศษ ) จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าไกล่เกลี่ยหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ

ส่วนกรณีลูกหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องที่เข้าไกล่เกลี่ยนั่นพบว่า กยศ.มีการตรวจสอบสถานะหนี้คงค้าง หากนำเงินมาปิดยอดหนี้ ก็จะได้ลดในส่วนเบี้ยปรับ แต่ถ้าไม่ปิดบัญชี ก็จะนำเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับรวมกันเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งหมดแล้วให้ชำระให้หมดภายใน 3 ปี บันทึกไกล่เกลี่ยที่ลูกหนี้ได้รับก็ไม่มีรายละเอียดว่า เป็นหนี้เท่าไหร่ อะไรบ้าง มีแต่จำนวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละเดือน


นอกจากนี้ท่านยังการถึงการขับเคลื่อนของพรรคในประเด็นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการต่อสู้ของสถาบันการศึกษาศาสนาในอดีตจนสามารถอนุรักษ์ภาษามลายูซึ่งทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียมีทัศนะที่สอดคล้องกันว่าจะเป็นภาษาอาเซียนในอนาคต ท่านรู้สึกเสียดายสถาบันภาษามลายูแห่งประเทศไทยที่เคยสนับสนุนสมัยท่านเป็นเลขาธิการศอ.บต.ซึ่งได้รับการตอบรับของคนในพื้นที่ แต่ปัจจุบันสถาบันแห่งนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหน ซึ่งแน่นอนพรรคประชาชาติจะสานต่องานนี้ต่อไป รวมทั้งได้รับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นการพัฒนาการศึกษา ภาษามลายู ศาสนา และวัฒนธรรมจากตัวแทนผู้นำศาสนาและการศึกษาในครั้งนี้และร่วมละศีลอดพร้อมกัน หมายเหตุฟัง/ชมเนื้อหาส่วนหนึ่งย้อนหลังใน https://www.facebook.com/zinstudio3233/videos/327579869481342/

 14,850 total views,  2 views today

You may have missed