พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

มนร.ร่วมลงนาม MOU กับบริษัทเอกชนมากประสบการณ์ ด้านระบบขนส่งทางราง

แชร์เลย

 

วันนี้ (11 มี.ค.65ที่ผ่านมา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็กซ์เพิร์ส จำกัด และบริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอเรชั่น จำกัด ที่ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางด้านระบบขนส่งทางราง พัฒนาต่อยอดวิชาชีพทางด้านระบบขนส่งทางราง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กล่าวภายในงานว่า ภาคเอกชนถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรม แต่ในเรื่องของการพัฒนาคน ทางหน่วยงานการศึกษาถือเป็นหน่วยงานหลักที่จะผลิตคนป้อนสู่ระบบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ มีทักษะ และได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 บริษัทดังกล่าว ที่เล็งเห็นความสำคัญ การให้ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางด้านระบบขนส่งทางราง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ด้าน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศ ไทย-มาเลเซีย และเป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำเป็นต้องเตรียมกำลังคนที่จะสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว ให้มีความเพียงพอ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตรงกับความต้องการด้านวิชาชีพเฉพาะทาง

ขณะที่นายวัฒนา สมานจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็กซ์เพิร์ส จำกัด และนายสิทธิศักดิ์ พันธุ์สุระ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอเรชั่น ได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้มีการเปิดหลักสูตรขึ้น เรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมมาตั้งแต่เริ่มต้น ดีใจที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียน และระบบการศึกษาพื้นที่ จชต. ในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรี ที่กำลังจะเปิดในอนาคตจะสำเร็จได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามในมุมมองของผู้ประกอบการ ความสำเร็จอยู่ที่ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการกับการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนต่าง ๆ อย่างเต็มที่
.
สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพทั้ง 2 หน่วยงาน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ และรองรับทางวิชาชีพตรงกับความต้องการจองตลาดในอนาคต
#หนุ่มภาคใต้

*******************

 9,744 total views,  2 views today