ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เทศบาลเมืองเบตงออกตรวจร้านอาหารพร้อมให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคและต้องได้รับตราสัญลักษณ์ตามโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการในช่วงเทศกาลตรุษจีน

แชร์เลย

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายศิริ มงคลประจักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกตรวจร้านอาหารในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นการทำความสะอาดพื้น ผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร พร้อมดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย แม้ว่าร้านอาหารในพื้นที่ จะสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้ว แต่จะต้องได้รับตราสัญลักษณ์ตามโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการดังกล่าว


นายศิริ มงคลประจักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า ปัจจุบัน มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 2 กลุ่ม ได้แก่ SHA และ SHA Plus ซึ่งกลุ่มแรก ผู้ประกอบการที่จะได้รับตราสัญลักษณ์จะต้องผ่านเงื่อนไขของกรมควบคุมโรค ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสุขลักษณะอาคาร และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคารมีการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลุ่ม 2 เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยกระดับจากมาตรฐาน SHA ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการตราสัญลักษณ์ SHA Plus จะต้องผ่านเกณฑ์ SHA และมีเงื่อนไขพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ไม่ต่ำกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมด โดยพนักงานที่อยู่ในส่วนต้อนรับ หรือ Frontline จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100% เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 6,038 total views,  2 views today

You may have missed