พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เจ้าหน้าที่ไทยคุมเข้มรับคนไทยที่เดินกลับประเทศและรถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างไทย-มาเลเซีย เน้นเข้มงวดตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด-19

แชร์เลย

วันนี้ (24 ม.ค.) ที่ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเบตง ตำรวจท่องเที่ยว ทหารชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4 เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า   เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเบตง ได้ทำการตรวจสแกนควบคุมโรคคนไทยที่เดินกลับเข้าประเทศไทยและคนขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซีย ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีชาวไทยที่เดินกลับเข้าไทยจำนวน 5 ราย ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในสถานการณ์การ. ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยต้องกักตัวตามภูมิลำเนาจนครบตามกำหนด

ส่วนการขนส่งสินค้าจากประเทศมาเลเซีย โดยรถบรรทุกของผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซียขนสินค้าผ่านด่านพรมแดนข้ามไปมาระหว่างทั้ง 2 ประเทศโดยที่ประเทศมาเลเซียยังไม่อนุญาตให้รถขนสินค้าของประเทศไทยเข้ามาส่งสินค้าในประเทศมาเลเซีย แต่หากต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซียสามารถให้รถบรรทุกสินค้าจากประเทศมาเลเซียเข้ามารับสินค้าที่ลานขนถ่ายสินค้าได้บริเวณด่านพรมแดนเบตง

โดยทางด้านเจ้าหน้าที่ประจำด่านศุลกากรเบตง กล่าวว่า วันนี้ได้เปิดให้รถขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซีย เข้ามาส่งสินค้าได้  โดยได้เข้มงวดตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดผู้ขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตามได้ไม่เกิน 2 คน และหากทำการคัดกรองเรียบร้อยแล้วจะมีมาตรการควบคุม โดยจะให้สายรัดข้อมือแก่ผู้ขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตาม โดยสามารถอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเบตงได้ไม่เกินวันละ 7 ชม.


สำหรับการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซีย ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิคอน เพราะติดเชื้อง่าย โดยห้ามคนขับเข้าเขตชุมชนเมืองเบตงโดยเด็ดขาดซึ่งผู้ขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตาม เมื่อเข้ามาในบริเวณด่านพรมแดนเบตงแล้วจะต้องเข้าทำการตรวจคัดกรองระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีการซักถามข้อมูลเรื่องการการฉีดวัคซีนและผล SWAP ที่ต้องไม่เกิน 30 วัน จึงจะสามารถเดินทางผ่านเข้าไปจ๊อบพาสปอร์ตที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้และเข้ากระบวนการในขนส่งสินค้าได้ที่บริเวณลานขนถ่ายสินค้าที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อง่ายต่อการควบคุมรถบรรทุกและคนขับเพื่อไม่ให้ออกจากบริเวณลานขนถ่ายสินค้า

 14,429 total views,  2 views today