มกราคม 22, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เกษตรอำเภอเบตงเตือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา เฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ระบาดในพื้นที่

แชร์เลย


นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พบการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ ที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรือเชื้อรา Colletotrichum sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาดโดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค หากเกิดการระบาดจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยางได้ ซึ่งอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทสมาเลเซีย ที่มีการปลูกยางพารา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่กระจายในวงกว้าง จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่สำรวจพร้อมสร้างเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราและโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่
ทั้งนี้ โรคใบร่วงยางพารา เกิดจากเชื้อรา Phytophthora botryosa Chee หรือ P. palmivora (Butler) หากเกิดโรคจะมีลักษณะ ใบแก่ เกิดจุดแผลฉ่ำน้ำ ขนาดไม่แน่นอน บริเวณก้านใบมีรอยช้ำ จุดกึ่งกลางของรอยแผลช้ำ มีหยดน้ำยางเกาะอยู่ ใบย่อยหลุดร่วงจากก้านใบ ใบร่วงทั้งที่ยังมีสีเขียวสด หรือเหลือง หากเชื้อเข้าทำลายฝักจะเกิดอาการเน่า โดยอาจพบเชื้อราสีขาวเจริญปกคลุม ฝักไม่แตก และไม่ร่วงหล่น ซึ่งอาการเริ่มแรก จะเกิดจุดช้ำบริเวณใต้ใบ และด้านบนของใบบริเวณเดียวกันจะเป็นสีเหลืองลักษณะกลม ต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นสีคล้ำ ขอบแผลดำ และกลายเป็นเนื้อเยื่อแห้งสีน้ำตาลจนถึงขีดขาวซีด รูปร่างจุดแผลค่อนข้างกลม รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ จำนวนมากกว่า 1 จุด อาจซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่ เมื่ออาการรุนแรงจะเกิดใบเหลืองและร่วง


เกษตรอำเภอเบตง กล่าวอีดว่า ในส่วนของการป้องกันกำจัด ขอแนะนำดังนี้
1) ใส่ปุ๋ยบำรุงสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นยางพารา เมื่อเกิดอาการใบเหลืองและร่วง ต้นยางจะสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงเนื่องจากโรคได้อย่างรวดเร็ว
2) ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ได้แก่ เชื้อราไตรโครเดอร์มา ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคที่ติดมากับใบที่ร่วงลงดิน และจะช่วยส่งเสริมให้ต้นยางแข็งแรง
3) พ่นสารเคมีควบคุมโรค โดยฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่มและพื้นดินให้ทั่วแปลงเมื่อพบการระบาดที่รุนแรง โดยฉีดพ่นพุ่มใบอย่างน้อย 2 ครั้ง ทำซ้ำทุก 7-15 วัน และฉีดพ่นพื้นสวนที่มีใบที่เป็นโรคร่วงหล่นด้วย
หากพบการระบาดเสียหายรุนแรง แนะนำให้เกษตรกรแจ้งประสานมายัง สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง โทร. 073231370 เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 14,016 total views,  2 views today

You may have missed