ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมอนุโมทนา

แชร์เลย

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกับวัดพระธรรมกาย กัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 120 จำนวน 73 กองทุน แบ่งออกเป็นกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ 38 กองทุน กองทุนครูดี 35 กองทุน ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และปทุมธานี ด้วยระบบออนไลน์ ทางแอปพลิเคชัน ZOOM

พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 120 จากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 ต่อด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวความในใจและชมวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยรับความเมตตาจากพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวงเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ 323 วัด พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดเวฬุวัน เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดยะลา พระมหาสมชาย วิริยวโร เจ้าคณะอำเภอยี่งอ-บาเจาะ วัดทุ่งคา เป็นประธานฝ่ายพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดนราธิวาส พระครูนิมิตรธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน วัดบุพนิมิต พระครูโกศลกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองจิก วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดปัตตานี เป็นต้น นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัด การรักษาพระพุทธศาสนาที่สำคัญคือการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา แล้วเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน จะได้มีความรู้ ความเข้าใจ สำหรับแก้ปัญหา หากเราทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนศรัทธาของพุทธบริษัทที่ให้การอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรมาโดยตลอด

ตลอดพิธีมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เป็นจำนวนมากในประเทศ อาทิ กาญจนบุรี, กำแพงเพชร, ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, ชัยภูมิ, ชัยนาท , ชุมพร, ชลบุรี, เชียงใหม่, ชลบุรี , นครนายก, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, นครราชสีมา, นครปฐม , นครพนม , บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, ปัตตานี จันทบุรี, แพร่ , พัทลุง, ยะลา, ราชบุรี, เลย, น่าน ,ตรัง , ตราด, ภูเก็ต, พระนครศรีอยุธยา, ร้อยเอ็ด , ศรีสะเกษ, สมุทรปราการ, สิงห์บุรี, สงขลา, สระแก้ว, สระบุรี, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สตูล,หนองคาย , หนองบัวลำภู, อุดรธานี อำนาจเจริญ เป็นต้น ต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลี , เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, บาห์เรน , จอร์แดน, ศรีลังกา เป็นต้น


ทั้งนี้พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 232 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 17 ครั้งที่ 155 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 303 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 14 ปี มอบแล้วกว่า 39,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท

 9,166 total views,  4 views today

You may have missed