วันอาทิตย์ , มีนาคม 24 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / กอ.รมน.ภาค 4 สน.ร่วม ศอ.บต.อบรมเรื่องศักยภาพผู้สอนตาดีกา ชายแดนภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาประจำมัสยิดในพื้นที่

กอ.รมน.ภาค 4 สน.ร่วม ศอ.บต.อบรมเรื่องศักยภาพผู้สอนตาดีกา ชายแดนภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาประจำมัสยิดในพื้นที่

 (9 เมษายน 2561)ที่ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้นางอลิสรา   มะแซ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงวัฒนธรรม) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม พร้อมพบปะให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  8 – 11 เมษายน 2561 โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (สช.) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้สอนในการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ ตาดีกา ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ รวมไปถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาด้านอาหารกลางวันให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

 ซึ่งครั้งนี้มี นายเจ๊ะอาด สาลิมิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 ร่วมในพิธีเปิด และมีครูสอนตาดีกาจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรม

ในการนี้ นางอลิสรา มะแซ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า อาชีพครู ไม่ได้เป็นอาชีพที่ดีที่สุดแต่ทุกคนได้ดีก็เพราะครู เพราะฉะนั้นเราจงภาคภูมิใจในการเป็นครู ความสุขของผู้ที่เป็นครูนั้นจะเกิดขึ้นได้ เมื่อได้เห็นศิษย์ของเราประสบความสำเร็จ ดังนั้นในฐานะเป็นผู้มอบความรู้ให้กับเยาชน จงอย่าเบื่อที่จะทำ อย่าเบื่อที่จะคิด จงนำความรู้สิ่งใหม่ๆ มอบให้กับศิษย์ของเรา เพื่อเป็นเครื่องมือการสร้างอนาคตในวันข้างหน้าต่อไป

 ทั้งนี้ โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มาบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กับการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม การใช้หลักการทางศาสนาเพื่อสร้างเสริมตักวาในชุมชน การออกแบบกิจกรรมและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา สื่อนวัตกรรมและการออกแบบสื่อการสอนอิสลามศึกษา และความเป็นครูและจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำไปใช้ในสถานศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนแบบใหม่ให้กับเยาวชนอีกด้วย

รุซดี เจะและ/ฮามีดะ ซูเล็ง/ SPMCNEWS รายงาน

………………………………………………………………………

About Oxegen

Check Also

ผู้สูงอายุ ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้มีหัวใจประชาธิปไตย นั่งวีลแชร์ พร้อมถือไม้ช่วยพยุง แม้จะยากลำบากแค่ไหน ก็ต้องไปเลือกตั้ง

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *