มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้ว่าฯนราธิวาส กำชับนายอำเภอจัดตั้ง รพ.สนาม รองรับผู้ป่วย COVID – 19 ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ด้านสาธารณสุขจังหวัดจำแนกผู้ป่วยเป็น 5 สี เพื่อการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

แชร์เลย


(26 ก.ค. 64) ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นราธิวาส (ศบค.นธ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 35/2564 โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีการประชุมระบบ Video Conference ร่วมกับ 13 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส

โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งการคาดการณ์การรองรับผู้ป่วย COVID – 19 ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มหลังเทศกาลฮารีรายออิดิ้ลอัฎฮา และต้องเตรียมรับผู้ป่วยที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงต้องใช้เตียงรองรับผู้ป่วยเพิ่มอีก ซึ่งมีแนวทางให้อำเภอต่างๆจัดหาโรงพยาบาลสนามเพิ่มเพื่อรองรับผู้ป่วยประเภทเตียงสีเขียว
อีกทั้งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการรับผู้ป่วย COVID – 19 กลับภูมิลำเนาโดยให้ อบจ.นราธิวาส จัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ เพื่อรองรับผู้ป่วยประมาณ 500 เตียง ในช่วง 14 วันแรก ในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบแยกกักที่บ้าน ( HI : Home Isolation) และ (CI : Community Isolation) การแยกกักในชุมชน มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วย COVID – 19 โดยจำแนกตามสี คือ สีแดง รักษาในโรงพยาบาลหลัก , สีเหลือง รักษาในโรงพยาบาลชุมชน , สีเขียว แยกเป็น 3 สี คือ สีเขียว 1 รักษาที่โรงพยาบาลสนาม , สีเขียว 2 การกักตัวในชุมชน และสีเขียว 3 การกักตัวที่บ้าน
นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เรื่องการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (CI) อำเภอศรีสาคร จำนวน 100 เตียง และอำเภอตากใบ จำนวน 220 เตียง รวมทั้งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอบาเจาะ จำนวน 300 เตียง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้พิจารณาการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยใช้ระบบที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ความพร้อม และความเหมาะสมของพื้นที่
ในด้านการขออนุมัติเปิดโรงแรมแกรนด์การ์เด้นเป็นสถานที่กักกัน จำนวน 200 เตียง ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการโดยให้ทางอำเภอสุไหงโกลกไปสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง สำหรับการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On – Site จะมีการเลื่อนออกไปอีก โดยจะใช้การเรียนออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคมนี้ และจะมีการพิจารณาอีกครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการใช้สถานที่แล้ว จึงขอให้ทางอำเภอพิจารณาเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อดูแลชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อ COVID – 19 ภายใต้ระบบสาธารณสุข โดยได้กำชับให้ทุกอำเภอปฏิบัติตามมติที่ประชุม รวมทั้งข้อสั่งการ และมาตรการต่างๆ

 2,897 total views,  2 views today

You may have missed