ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

นวัตกรรมใหม่..แห่งการปฐมนิเทศ “บาบอนักพัฒนา ฮุสนี บินหะยีคอเนาะ” ออนไลน์..ปี2564.(ปีการศึกษาใหม่ช่วงโควิด)

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญ

(14 มิถุนายน 2564)  เป็นวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนทั่วประเทศเปิดเรียนแต่สำหรับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถเปิดเรียนให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแบบ On Site ได้เพราะสถานการณ์โควิด จึงทำให้เกือบทุกโรงเรียนดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ออนไลน์ ซึ่งเกือบทุกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนจะปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในห้องเรียน ห้องประชุม หรือสถานที่ที่เป็นทางการดูดี ซึ่งต่างจากผู้บริหารโรงเรียนศาสนบำรุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ผู้จัดการ)บาบอฮุสนี บินหะยีคอเนาะคิดนอกกรอบ ลงทุนจับปลาในบ่อปลาโรงเรียนกับนักเรียนประถมศึกษา ในแผนการเรียนฮาฟิซ (ท่องจำอัลกุรอาน)เพื่อจะสร้างเป็นอิหม่ามน้อย ในภายภาคหน้า โดยท่าน ได้ให้โอวาท แก่นักเรียนใหม่จะโรงเรียนท่านหรือโรงเรียนอื่นๆในนโยบาย ห้า ประการ อันเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างบุคคลากรของชาติและศาสนา ดังนี้
หนึ่ง ความรู้ สองความบารอกะห์(ศิริมงคล)ที่มาจากจรรยางามที่ให้เกียรติต่อครูบาอาจารย์ที่นำวันจะน้อยลง สาม แนวคิดอิสลามสายกลาง (Wasatiiah Idology )
สี่จิตอาสาและห้าทักษะชีวิต

#หมายเหตุ
1.ฟังคลิปท่านฉบับเต็มใน
https://www.facebook.com/100015146114345/posts/1173508279830698/?d=n
2.บทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับบทบาทบาบอฮุสนี
https://www.publicpostonline.net/44472

 21,819 total views,  2 views today

You may have missed