วันอาทิตย์ , มีนาคม 24 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / เบตงจัดมหกรรมวิชาการค่ายภาษาอังกฤษไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 1 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ยะลา ส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนภาษาอังกฤษของผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล

เบตงจัดมหกรรมวิชาการค่ายภาษาอังกฤษไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 1 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ยะลา ส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนภาษาอังกฤษของผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล

 

โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการค่ายภาษาอังกฤษไทย –มาเลย์ ครั้งที่ 1  ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประจำอำเภอเบตง (PEER CENTER) โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เพื่อขับเคลื่อนภาษาอังกฤษของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและเชื่อมโยงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานำไปสู่เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใน จ.ยะลา และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วม

นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า  ภาษาอังกฤษใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกและเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งสำหรับพลเมืองอาเซียนในการสื่อสาร และเป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียนจะต้องใช้เคียงคู่กับภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจำชาติ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ใช่วิธีการเรียนรู้ที่เพียงพอ ฉะนั้นการจัดมหกรรมค่ายภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรียนไทย – มาเลเซีย เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านนางอรวรรณ  เรืองหิรัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) และประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประจำอำเภอเบตง (PEER CENTER) กล่าวว่า การจัดโครงการมหกรรมวิชาการค่ายภาษาอังกฤษไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 1 เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้กำหนดทิศทางการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาคน ด้านวิชาการ ภาษา กีฬา และวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพันธกิจที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความพร้อมด้านวิชาการ ภาษา กีฬาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดโครงการมหกรรมวิชาการค่ายภาษาอังกฤษไทย – มาเลย์ครั้งที่ 1 (Thailand-Malaysia English Networking Programme)  มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภาษาอังกฤษของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและเชื่อมโยงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานำไปสู่เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนกือเนอริง (SK Kenering) อำเภอฮูลูเปรัคกับโรงเรียนบ้านแหรและโรงเรียนบ้านโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

สำหรับกิจกรรมภายในค่าย มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนชุดร้อยวัฒนธรรมจากโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503)  ชุดอังกะลุงจากโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) การกล่าวสุนทรพจน์ตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ การขับร้องเพลงภาษาจีน การจัดบู๊ทนิทรรศการภาษาอังกฤษ กิจกรรมประจำฐานค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ เช่น การตอบปัญหาอาเซียน ฐานภาษาพาเพลิน  ฐานวาดภาพจากเรื่องที่ฟัง ฐานปริศนา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว อดินันท์ มะลี SPMCNEWSอ.เบตง จ.ยะลา เขียน 29 มรนาคม 2561

About Oxegen

Check Also

เยาวชนบ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางพารารวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ จากไม้ไผ่ จำหน่าย หารายได้เสริม ยอดสั่งจองจำนวนมาก

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *