วันอาทิตย์ , มีนาคม 24 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / ศอ.บต. จัดอบรมในหัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” รุ่นที่ 3 หวังเยาวชนนำความรู้ไปต่อยอดแก่เพื่อนในสถานศึกษา ให้รู้รักและเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศอ.บต. จัดอบรมในหัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” รุ่นที่ 3 หวังเยาวชนนำความรู้ไปต่อยอดแก่เพื่อนในสถานศึกษา ให้รู้รักและเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

  ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร   จังหวัดสงขลา  นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแกนนำนักเรียนในสถานศึกษา หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” รุ่นที่ 3     จัดโดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เยาวชนมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข และสร้างสังคม        พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจกับแกนนำนักเรียน หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” (17 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น.)

ซึ่งในพิธีเปิดกิจกรรมมีนางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงวัฒนธรรม) นายขอหลิด    แซะอาหลี  ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร้อยเอกสุระวัฒน์ ธูปเทียน  นายทหารกิจการพลเรือน ชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ผู้บริหารจากสถานศึกษาในพื้นที่ คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีตัวแทนแกนนำนักเรียนจากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 210 คน เข้าร่วม

 นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง กล่าวว่า กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแกนนำนักเรียนในสถานศึกษา หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” เป็นหลักสูตรที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ริเริ่มแนวคิด เพื่อจัดการอบรมให้เยาวชนได้มีความรู้ด้านความดี ข้อคิด และวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น และเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนกับหน่วยงานของรัฐ และการสร้างพื้นที่สังคมพหุวัฒธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้นำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ อาทิ การเป็นคนดี การทำความดี การขยัน คุณธรรมของคน และความเพียร เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เกิดทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีคุณธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และร่วมพัฒนาสังคมและสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รพี มามะ บรรรณาธิการข่าว

About Oxegen

Check Also

เยาวชนบ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางพารารวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ จากไม้ไผ่ จำหน่าย หารายได้เสริม ยอดสั่งจองจำนวนมาก

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *