Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ฉก.นย. จัดอบรมให้ความรู้ การเขียนข่าว ถ่ายภาพ ให้ จนท.นาวิกฯ โดย ทปษ.ศอ.บต.ฝ่ายสื่อฯและสล.3 เป็นวิทยากร นำมิติการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจสู่ประชาชน

ฉก.นย. จัดอบรมให้ความรู้ การเขียนข่าว ถ่ายภาพ ให้ จนท.นาวิกฯ โดย ทปษ.ศอ.บต.ฝ่ายสื่อฯและสล.3 เป็นวิทยากร นำมิติการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจสู่ประชาชน

สุไลมาน ยุ  รายงาน..

(18ตค.63) ณ อาคารเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธประจำกาย (SMULATOR) ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ และการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี นายรพี มามะ อุปนายกบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  คณะกรรมการที่ปรึกษา การบริหารพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อาจารย์อับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)  นักเขียนคอลัมนิสต์ และ  คณะกรรมแก้ปัญหาระดับพื้นที่ สล.3 ศูนย์สันติสุข กอ.รมน.ภาค 4 เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ในเรื่องการถ่ายภาพ การเขียนข่าว การประชาสัมพันธ์

ซึ่งข่าวสารนับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ต่อการบริหารงาน ในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ สร้างความ รู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานต่างๆ การมีข่าวสารที่ดี ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม การเลือกข่าวสารสำหรับเผยแพร่ จึงจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการ เผยแพร่ข่าวสารทุกครั้ง ขณะเดียวกัน สิ่งที่ควบคู่กับข่าวสารก็คือ เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีการเลือกให้ ถูกต้องเช่นกัน ข่าวสารที่มีมีคุณค่าต่อสังคม และใช้เทคนิคในการเขียนให้สอดคล้องกับแบบฉบับของสื่อแต่ละ ประเภท ย่อมจะได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

การเขียนข่าวที่ดีจะต้องทำความเข้าใจกับข่าวที่จะเขียนก่อนและจับประเด็นที่สำคัญ ๆ ให้ได้สำหรับนักประชาสัมพันธ์“ข่าว”(NEWS) คือ หัวใจของงานประชาสัมพันธ์ที่จะรายงานภารกิจความก้าวหน้าของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ และต้องมีเทคนิคในการสร้างความเข้าใจและความ สนใจแก่ประชาชน ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของการประชาสัมพันธ์ ยังขึ้นอยู่กับความถี่ของผลงานข่าวที่ นำเสนอในสื่อต่างๆ   “ข่าว” (NEWS) มีความหมายว่า มาจากทุกทิศ N หมายถึง North (ทิศเหนือ) E หมายถึง East (ทิศตะวันออก) W หมายถึง West (ทิศตะวันตก) S หมายถึง South (ทิศใต้)

การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น พึงต้องมีความอยากรู้อยากเห็น มีความรับผิดชอบ มีความกล้า มีกิริยาท่าทางที่น่าประทับใจ มีความสนใจผู้อื่น มีความสามารถในการโน้มน้าวใจ มีความซื่อสัตย์ มีไหวพริบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีศรัทธาและความสุขุมรอบคอบ และมีความรอบรู้และประการณ์

การอบรมในครั้งนี้จะทำให้กำลังพลเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามรถ ในการเขียนข่าว/ ถ่ายภาพ /การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วย องค์กร เจ้าหน้าที่ นำไปใช้สื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึงประชาชน ลดความระหวาดระแวง ส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติสุขในพื้นที่
//////////////////////////////////
สุไลมาน ยุ รายงาน

About Oxegen

Check Also

มาเลเซียพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 869 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด ด่านพรมแดนเบตง เพิ่มมาตรการคัดกรองเข้มงวด

BETONG news ราย …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *