กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

“อับดุลอาซิซ”คกก.กลางอิสลามประเทศไทย ลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนา เผย ผู้นำศาสนา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อประชาชนและชุมชน

แชร์เลย

สุไลมาน ยุ  รายงาน..

(16ตค.63) ที่มัสยิดตันหยงลูโล๊ะ ม.9 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ ร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ อ่านคุตบะฮฺ พบปะผู้นำศาสนา กรรมการฯมัสยิด สัปปุรุษ ที่มาร่วมละหมาดที่มัสยิด

หลังจากเสร็จสิ้นการประกอบศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้บรรยายชี้แจงเรื่อง บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

็มัสยิดเป็นองค์กรที่สําคัญยิ่งในอิสลามเป็นองค์กรที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคนให้เป็น มุอ์มินที่สมบูรณ์ และเป็ นสถาบันที้มี ความสําคัญมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของชุมชนมุสลิม ทั้งนี้มัสยิดมิได้เป็ นเพียงสถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบ ศาสนกิจเท่านั่น หากแต่เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ของชุมชน มัสยิดเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียน เป็นสภาของหมู่บ้าน เป็นสภาของชุมชน เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และ เป็นดัชนีชี้วัดการดํารงอยู่ของสังคมมุสลิม

ในการการบริหารมัสยิดและการบริหารชุมชนมุสลิม นั้น คณะกรรมการมัสยิด เป็นผู้รับผิดชอบ และ ดําเนินการไปอย่างสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง เพราะกรรมการมัสยิดเป็นผู้มีบทบาท หน้าที่ทางสังคมโดยตรง และใกล้ชิดกับประชาชนระดับท้องถิ่นมากที่สุด ดังนั้นหากได้มีการพัฒนาบทบาท ของคณะกรรมการมัสยิดจนถึงระดับมาตรฐาน มัสยิดจะสามารถปฏิบัติหน้าที่พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่มาพบปะ ผู้นำศาสนา ประชาชนและได้มาชี้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่
กรรมการมัสยิดมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง และ เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติ ที่ได้ทำหน้าที่ดูแลมัสยิด ช่วยเหลือสังคม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจต่างของชุมชน

///////////////////////////////////

 649 total views,  2 views today

You may have missed