Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / สพป.ยล.3 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ “วันเกียรติยศ” สถานศึกษาและครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการทดสอบ RT/ NT/ O-NET และ I-NET สูงกว่าระดับประเทศ

สพป.ยล.3 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ “วันเกียรติยศ” สถานศึกษาและครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการทดสอบ RT/ NT/ O-NET และ I-NET สูงกว่าระดับประเทศ

( 30 กรกฎาคม 2563) นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติ “วันเกียรติยศ”ประจำปีการศึกษา2562 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบ RT/NT/O-NET และ I-NET สูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งมีการมอบโล่ ให้แก่สถานศึกษา จำนวน 25 โรงเรียน และครูผู้สอน จำนวน 63 ราย ที่ทำให้นักเรียนมีผลการทดสอบ RT/NT/O-NET และ I-NET สูงกว่าระดับประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอธารโต โดยมีนายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมบาลา – ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


สำหรับประเภทผลการทดสอบ RT/NT/O-NET และ I-NET สูงกว่าระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็นประเภทสถานศึกษาที่เข้ารับโล่รางวัล จำนวน 2 สังกัด ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัดสพป. และสถานศึกษาสังกัด ตชด. ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมในการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 10 โรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 6 โรงเรียน และสถานศึกษาในสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 2 โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 1 โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยรวมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 6 โรงเรียน ประเภทครูผู้สอนที่ทำให้นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 10 ราย ครูผู้สอนที่ทำให้นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 12 ราย ครูผู้สอนที่ทำให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 6 ราย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 4 ราย ครูผู้สอนที่ทำให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 28 ราย ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตาวัตซีเตาะห์) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 3 ราย


ด้านนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า งานวันเกียรติยศในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตระหนักและเห็นความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตร รวมทั้งผลการทดสอบที่ผู้เรียนได้รับจะเป็นเกียรติประวัติผู้เรียนเอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนผู้ปกครองจะได้พัฒนาและสนับสนุนบุตรหลานให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี และสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถนำผลการทดสอบของผู้เรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อความสนใจ และความต้องการเรียนรู้ ความสามารถของผู้เรียนต่อไป

///////////////////////////

About Oxegen

Check Also

ฆ่าแฟนสาว บุกแทงคนรักไส้ทะลักตายคาที่ สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

นูอารีซ๊ะ ยะยือ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *