สิงหาคม 4, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อุปนายกบริหารสมาคมสื่อ จชต.มอบเงินรางวัล โครงการต่อยอด 5,000 ต่อสู้โควิด”ทุกคนขอบคุณลุงตู่ให้โอกาส แม้เงินน้อยนิดก็สร้างอาชีพสร้างสุขได้

แชร์เลย

สาเลม ครู  ปัตตานี รายงาน..

(9 กรกฎาคม 2563)เวลา 10:00 น.ณ ห้องประชุมอาคาร ทีเค พาร์ค เทศบาลเมืองปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมงานการมอบรางวัลแก่ประชาชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จากโครงการต่อยอด5,000 ต่อสู้โควิด นายรพี มามะ ประธานรชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต.SPMC ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ให้ข้อมูลว่า ในคราวที่รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ดำเนินโครงการเราไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษภัยไวรัสโควิด19 ให้เงิน5,000 บาทจำนวน3 เดือน แก่บุคคลผู้มีอาชีพอิสระ ถือเป็นเงินช่วยเหลือวิกฤติให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในระยะสั้นๆ

แต่ในโอกาสเดียวกันนี้ก็มีบางคนที่ได้ใช้เงินเดือนละ5,000 ดังกล่าวนี้ไปเป็นทุนสร้างอาชีพ ซึ่งถือเป็นคัวอย่าง และสื่อในเวลานั้นได้นำไปขยายผลเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นๆต่อไปด้วย และได้ผลเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อล่วงเลยเวลา3 เดือนที่สิ้นสุดโครงการ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ยังดำเนินการอยู่โดยยึดเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตนเอง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการประกาศยกย่องและรับรางวัลครั้งนี้ คือ (1)นางสะปูเร้าะ จิใจ ราษฎรจากตำบลคลองใหม่ อ.ยะรังปัตตานี ได้นำเงินมาเป็นทุนทำขนมหวานขาย ในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งในเวลานี้ก็ยังขายต่อเนื่องกันมา ได้รายได้ประมาณวันละ 400-600 บาท (2)นายนาสิ วาเตะ ราษฎรเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก เดิมขายโรตี เมื่อมีโควิดต้องหยุดขาย นำเงิน5,000 บาทมาซื้อเครื่องสูบน้ำมือ2 รับจ้างขุดบ่อน้ำตื้น ได้รายได้วันละ 800 บาท ตอนนี้คลี่คลายแล้วกลับไปขายโรตีได้บ้าง จึงทำอาชีพทั้งสองไปด้วยกันรายได้เพิ่มขึ้นมาก (3)นายอารีฟ มานะ ราษฎรตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นำเงิน5,000บาทเดือนแรกมาเริ่มขายกับข้าว ต่อมาได้รับเงินเพิ่มนำมาขยายผลกับทุนเดิมสามารถปรับรูปแบบเป็นขายออนไลน์ ส่งกับข้าวผักปลาถึงบ้านเรือนลูกค้า วันนี้กิจการไปได้ดี รายได้เฉลี่ยวันละ 1000-1,200 บาท  อนึ่งการมอบรางวัล 3 รางวัล ท่านละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นการให้ทุนต่อยอดกับผู้ที่มีความตั้งใจ ต่อยอดเสริมอาชีพที่ดี เสริมสร้างรายได้ให้ตนและครอบครัว

นายรพี มามะ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือของรัฐบาลผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกันครั้งนี้ เฉพาะพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากผู้เดือดร้อนทั้งหลายสามารถเข้าถึงและได้รับเงินอย่างถ้วนหน้า และนำไปต่อยอดสร้างอาชีพแล้ว ในช่วงของการรับเงินตรงกับเทศกาลวันตรุษอิดิ้ลฟิตตรี้การเฉลิมฉลองการละศิลอด นับว่าถูกใจในกลุ่มพี่น้องมุสลิมอย่างมาก ที่สามารถใช้เงินในการจัดหาซื้อของต้อนรับเทศกาลดังกล่าวนี้ ต่างกล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี”ลุงตู่ให้5,000 เราสร้างอาชีพสร้างสุขได้”

 97 total views,  2 views today

You may have missed