กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

จนท.ควบคุมโรค อ.เบตง จ.ยะลา ลงพื้นที่ ตรวจร้านอาหาร สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและผู้เข้ารับบริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

แชร์เลย

Betong news รายงาน..

(9มิ.ย.63) พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้พนักงานควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลเบตง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง เข้าตรวจ ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องโรคตามที่ราชการกำหนด พร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและผู้เข้ารับบริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 หลังจากมีการมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 และ 3 ตามมา ให้สามารถ ให้เปิดบริการได้ นั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


นายเอกสิทธิ์ มหัทธนพิทักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการร้านค้าทุกแห่งให้คำแนะนำผู้ประกอบการ และลูกค้า ให้สวมหน้ากากอนามัย มีบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ตรวจวัดไข้ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสต่าง ๆ ภายในร้าน จัดระเบียบระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร ในร้านอาหาร ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มีให้แออัด ควบคุมระยะเวลาในการใช้บริการ เวลาในการเปิด – ปิดสถานที่ คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ เป็นหวัด งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร

ทั้งนี้ให้ มีระบบบัตรคิว พื้นที่รอเข้างาน พื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน ห้ามมีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือการแข่งขัน ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่รวมถึงงดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน มีการระบายอากาศภายในร้าน มีการควบคุมทางเข้า และมีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ รวมทั้งการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิด-19

 97 total views,  2 views today

You may have missed