Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / อามาน จับมือ SPMC สื่อเพื่อสันติฯ และเครือข่ายสื่อจัด 2 งานใหญ่ 28 ก.พ.วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี-เปิดข้อเสนอพูดคุยสันติสุข 2020 มอบโล่บุคคลต้นแบบดีเด่น ส่งเสริมสันติภาพชายแดนใต้

อามาน จับมือ SPMC สื่อเพื่อสันติฯ และเครือข่ายสื่อจัด 2 งานใหญ่ 28 ก.พ.วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี-เปิดข้อเสนอพูดคุยสันติสุข 2020 มอบโล่บุคคลต้นแบบดีเด่น ส่งเสริมสันติภาพชายแดนใต้

สำนักข่าวอามาน – Aman News agency ร่วมกับ สำนักข่าว SPMC สื่อเพื่อสันติชายแดนใต้  เครือข่ายสื่อชายแดนใต้ มีกำหนดจัด 2 กิจกรรมใหญ่เนื่องในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะพูดคุยในมิติเรื่องการสื่อสารกับสันติภาพพร้อมรางวัลผลงานสื่อ“Peace 4+ สื่อสันติภาพชายแดนใต้” และในมิติกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข ที่จะมีการนำเสนอวาระประชาสังคมสู่โต๊ะพูดคุยสันติภาพ 2020 คาดมีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 200 คน

 

“Peace 4+ สื่อสันติภาพชายแดนใต้”

โดยงานแรกเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.ว่าด้วยเรื่องการสื่อสารในชื่องาน “Peace 4+ สื่อสันติภาพชายแดนใต้” ณ ห้อง 66B103 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้โครงการเสริมความรู้วารสารศาสตร์สันติภาพ เสริมบทบาทสื่อมวลชนสร้างสันติสุขชายแดนใต้/ปาตานี โดยการสนับสนุนของศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ หรือ Peace Resource Collaborative (PRC) สหภาพยุโรป (EU) และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อในพื้นที่ ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อทางเลือกและคนทำสื่อรุ่นใหม่กว่า 160 คน

กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานคือการมอบรางวัล “Peace 4+ สื่อสันติภาพชายแดนใต้” ให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลงานภายในโครงการฯ ภายใต้แนวคิดวารสารศาสตร์สันติภาพ (Peace Journalism) และสันติภาพเชิงบวก (Positive Peace) รวมทั้งหมด 19 รางวัล ซึ่งทางโครงการได้เปิดให้คนทำสื่อหรือผู้ที่สนใจทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยจะมอบรางวัลในช่วงบ่าย

สำหรับผลงานที่จะได้รับรางวัลครั้งนี้ ประกอบด้วยคลิปวิดีโอ 7 รางวัล งานเขียน 6 รางวัล และชุดภาพเล่าเรื่อง (Photo Story) 6 รางวัล โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาผลงานตามความหมายของคำว่า “Peace 4+ สื่อสันติภาพชายแดนใต้” คือ

PEACE คือ นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพภายใต้แนวคิดวารสารศาสตร์สันติภาพ (Peace Journalism)

4 คือ นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา)

+ คือ มีเนื้อหาที่สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงไปสู่สันติภาพเชิงบวก (Positive Peace)

ส่วนในช่วงเช้ามีการพูดคุยเสวนาใน 2 หัวข้อหลักๆ คือพัฒนาการสื่อชายแดนใต้ แรงบันดาลใจนักสื่อสารรุ่นใหม่ โดยคุณนวลน้อย ธรรมเสถียร จาก Patani Notes ในฐานะนักจัดอบรมนักสื่อสารรุ่นใหม่ๆในพื้นที่ชายแดนใต้มาอย่างต่อเนื่อง และคุณธิติ มีแต้ม บรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ The101.world ที่มาพูดคุยถึงทิศทางการสื่อสารแบบใหม่ๆ ดำเนินรายการโดยคุณรัชนี บินยูโซ๊ะ

จากนั้นจะเป็นวางเสวนาสื่อ หัวข้อ ผู้หญิง : พลังนักสื่อสารชายแดนใต้ เนื่องจากบทบาทด้านการสื่อสารและการพัฒนาสื่อของกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ถือเป็นรูปธรรมหนึ่งที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวของตัวเองและเรื่องราวในพื้นที่ โดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยในสังคมหรือคนที่ตกเป็นเหยื่อได้ออกมาส่งเสียงต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นจุดมุ่งเน้นหนึ่งของวารสารศาสตร์สันติภาพ ซึ่งการจัดวงเสวนาครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคใต้ของ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

โดยวิทยากรประกอบด้วย คุณติชิลา พุทธสาระพันธ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ ไทยพีบีเอส คุณรอฮานะ สิเดะ ผู้ผลิตรายการมารีมาย มาเล่นกันเถอะ คุณแวอัสมีร์ แวมะนอ เพจบูเดาะ-เด็กจะเล่า คุณกรวรรณ ภูริวัฒน์ เพจแวรุงไปไหน คุณอามีเนาะ อารง  เพจ MATANI THE EYES OF PATANIs ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิลัยเกษม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณมูฮำหมัด ดือราแม สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ดำเนินรายการโดยคุณอัสรา รัฐการัณย์

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือการเสรอความรู้ด้านวารสารศาสตร์สันติภาพให้สื่อมวลชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการรายงานข่าวตามแนวคิดวารสารศาสตร์สันติภาพที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยการจัดสัมมนา การจัดอบรมให้ความรู้ และปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลผลงานที่ชนะการประกวดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่หลากหลายได้พัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งในพื้นที่ได้

เวทีเปิดข้อเสนอพูดคุยสันติสุข2020

งานที่สอง คือพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก้ผู้มีบทบาทด้านการส่งเสริมสันติภาพ/สันติสุข เปิดข้อเสนอวาระประชาสังคม สู่โต๊ะพูดคุยสันติภาพ 2020 เริ่มเวลา 15.00-19.30 น. ณ ห้องเพนดูลา 3 โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ตัวแทนชุมชน ฯลฯ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประธานคณะประสานงานระดับพื้นที่และเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

การรับฟังข้อเสนอวาระประชาสังคมสู่โต๊ะพูดคุยสันติภาพ ซึ่งจะมีตัวแทนองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มนักสิทธิมนุษยชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มชาวพุทธ กลุ่มนักวิชาการมานำเสนอข้อเสนอต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปิดท้ายด้วยการมอบโล่เกียรติคุณให้แก้ผู้มีบทบาทด้านการส่งเสริมสันติภาพ/สันติสุข ซึ่งจะประกอบด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา นักวิชาการ สื่อมวลชน กลุ่มเยาวชน เป็นต้น

 

กำหนดการ

“Peace 4+ สื่อสันติภาพชายแดนใต้”

วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ประจำปี 2563

ภายใต้โครงการเสริมความรู้วารสารศาสตร์สันติภาพ เสริมบทบาทสื่อมวลชนสร้างสันติสุขชายแดนใต้/ปาตานี

28 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้อง 66B103 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จัดโดย :

 

สนับสนุนโดย

:

เวลา                                                 หัวข้อ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. กล่าวรายงาน โดย นายมูฮำหมัด ดือราแม หัวหน้าโครงการ

กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย คณบดี คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

09.30 – 10.30 น. พัฒนาการสื่อชายแดนใต้ แรงบันดาลใจนักสื่อสารรุ่นใหม่

โดย  คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร จาก Patani Notes

และ คุณธิติ มีแต้ม บรรณาธิการ The101.world

10.30 – 12.00 น. เสวนาสื่อ

ผู้หญิง : พลังนักสื่อสารชายแดนใต้

  • คุณติชิลา พุทธสาระพันธ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ ไทยพีบีเอส
  • คุณรอฮานะ สิเดะ ผู้ผลิตรายการมารีมาย มาเล่นกันเถอะ
  • คุณแวอัสมีร์ แวมะนอ เพจบูเดาะ-เด็กจะเล่า
  • คุณกรวรรณ ภูริวัฒน์ เพจแวรุงไปไหน
  • คุณอามีเนาะ อารง เพจ MATANI THE EYES OF PATANIs
  • ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิลัยเกษม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คุณมูฮำหมัด ดือราแม สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง ไทยพีบีเอส

ดำเนินรายการโดย คุณอัสรา รัฐการัณย์

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหาร

13.30 – 13.45 น. แนะนำกิจกรรม Digitor Thailand

โดยคุณฮาริส มาศชาย สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง ไทยพีบีเอส

13.45 – 15.00 น. พิธีมอบรางวัล “Peace 4+ สื่อสันติภาพชายแดนใต้”

– รายงานผลการดำเนินการ โดย หัวหน้าโครงการ

– เปิดชมผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1-3

– มอบรางวัล โดย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผอ.สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– ผู้ได้รับรางวัลกล่าวขอบคุณ

– ความเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

15.00 – 15.15 น. พิธีปิด – กล่าวปิดโดย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผอ.สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

พิธีกรในงานโดย: (เช้า) คุณรัชนี บินยูโซ๊ะ SPMC (southern peace media club)

(บ่าย) คุณรอฮานา มือรีงิง

 

หมายเหตุ :

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

About Oxegen

Check Also

“อารีเพ็ญ” เห็นพ้องบีอาร์เอ็นประกาศพักรบสู้ภัยโรคระบาดโควิด 19

  ผู้สื่อข …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *