วันอังคาร , สิงหาคม 11 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ภาค 4 มอบวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ภาค 4 มอบวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ภาค 4 มอบวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  11 ธ.ค. 62 ที่ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ.ปิยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พล.ต.อนุสรรค์  คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบ วัสดุ อุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน และพันธุ์หญ้า สำหรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามโครงการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีรายได้และชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจในการหาสมาชิกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณพ. ศ. 2563  จำนวน 300 รายและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และรับทราบ ถึงบทบาท ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในบทบาทหน้าที่ของการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงโคเนื้อ

ซึ่งปัจจุบัน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สามารถจัดตั้งกลุ่มได้ 66 กลุ่ม มีสมาชิก 1700 ราย ซึ่งในปีงบประมาณ 2563  จะมีสมาชิก รวมถึง 2,000 ราย ซึ่งนับได้ว่า เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน สิ่งสำคัญที่เป็นเป้าหมายของ ผู้บังคับบัญชา คือการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ครบทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อได้ 2 จังหวัด คือจังหวัดสงขลา จะตั้งในปีงบประมาณ พ. ศ. 2560  และจังหวัดนราธิวาสจัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งจาก ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิก  และช่วยกันดำเนินงานตามโครงการไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียมโค การติดตามลูกโคเกิด การรักษาโรค การจำหน่ายโค และการประกวดโคสายพันธุ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภาค 4 มอบวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. 62 ที่ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ.ปิยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบ วัสดุ อุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน และพันธุ์หญ้า สำหรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีรายได้และชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจในการหาสมาชิกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณพ. ศ. 2563 จำนวน 300 รายและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และรับทราบ ถึงบทบาท ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในบทบาทหน้าที่ของการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งปัจจุบัน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สามารถจัดตั้งกลุ่มได้ 66 กลุ่ม มีสมาชิก 1700 ราย ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จะมีสมาชิก รวมถึง 2,000 ราย ซึ่งนับได้ว่า เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน สิ่งสำคัญที่เป็นเป้าหมายของ ผู้บังคับบัญชา คือการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ครบทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อได้ 2 จังหวัด คือจังหวัดสงขลา จะตั้งในปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 และจังหวัดนราธิวาสจัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งจาก ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิก และช่วยกันดำเนินงานตามโครงการไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียมโค การติดตามลูกโคเกิด การรักษาโรค การจำหน่ายโค และการประกวดโคสายพันธุ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในปีงบประมาณพ. ศ. 2563 นี้ ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนให้โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้อยู่คู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาต่อไป ด้านพล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบวัสดุ อุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ ธาตุก้อน และพันธุ์หญ้า ให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อนำไปเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ของสมาชิก ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถจะตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ทั้งสิ้น 66 กลุ่ม มีสมาชิก 1700 รายสำหรับเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 นั้น จะต้องมีการหาสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 300 ราย เป็น 2000 ราย ซึ่งผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 2000 รายนี้จะเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนซึ่งในปัจจุบัน โคเนื้อเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ไปแล้วใน 2 จังหวัดคือ จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาสในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์จากสมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั้น ก็จะเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้สหกรณ์โคเนื้อสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเข้มแข็งและความยั่งยืนต่อไปภาพ/ข่าว/สาเล็ม/ปัตตานี#หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภาค4

โพสต์โดย SPM News เมื่อ วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2019

ซึ่งในปีงบประมาณพ. ศ. 2563 นี้ ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนให้โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้อยู่คู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาต่อไป

ด้านพล.ต.อนุสรรค์  คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบวัสดุ อุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ ธาตุก้อน และพันธุ์หญ้า ให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อ

เพื่อนำไปเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ของสมาชิก ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถจะตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ทั้งสิ้น 66 กลุ่ม มีสมาชิก 1700 รายสำหรับเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 นั้น จะต้องมีการหาสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 300 ราย เป็น 2000 ราย ซึ่งผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 2000 รายนี้จะเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน

ซึ่งในปัจจุบัน โคเนื้อเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ไปแล้วใน 2 จังหวัดคือ จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาสในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์จากสมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

ส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั้น ก็จะเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้สหกรณ์โคเนื้อสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเข้มแข็งและความยั่งยืนต่อไป โดยในวันนี้ได้เดินทางไปมอบวัสดุ อุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน และพันธุ์หญ้า สำหรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ บ.พรุจูด ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  เช่นเดียวกัน

ภาพ/ข่าว/สาเล็ม/ปัตตานี

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

เฉาก๊วยเบตง เจ้าแรกบ้านไม้ สูตรดั้งเดิมของเมืองเบตง ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมายาวนานหลายสิบปี

อดินันท์ มะลี  …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *