วันเสาร์ , กุมภาพันธ์ 29 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ศูนย์สันติวิธีมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแก่กลุ่มคนเสื้อเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์สันติวิธีมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแก่กลุ่มคนเสื้อเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์สันติวิธีมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแก่กลุ่มคนเสื้อเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ต.ค. 62 ที่ศูนย๋การเรียนรู้เศรษยกิจพอเพียง ม.2 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์  รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ให้กับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี(กลุ่มคนเสื้อเขียว)

ซึ่งมีผลงานดีเด่นจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1  น.ส.เสาเดาะห์  มามะ  2 นายนิอานูวา  แต  และ 3 นายสุไลมาน  จันทร์เทพ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ศูนย์สันติวิธีมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแก่กลุ่มคนเสื้อเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์สันติวิธีมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแก่กลุ่มคนเสื้อเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ต.ค. 62 ที่ศูนย๋การเรียนรู้เศรษยกิจพอเพียง ม.2 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ให้กับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี(กลุ่มคนเสื้อเขียว) ซึ่งมีผลงานดีเด่นจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1 น.ส.เสาเดาะห์ มามะ 2 นายนิอานูวา แต และ 3 นายสุไลมาน จันทร์เทพ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ้นค้าทางการเกษตร ลดภาระและต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มคนเสื้อเขียว ได้มีวิธีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกลุ่มคนเสื้อเขียวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ด้าน นายสุไลมาน จันทร์เทพ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กล่าวว่า การที่ได้รับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในครั้งนี้ ทางกลุ่ม จะได้นำรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ไปใช้ในการ ขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อออกสู่ตลาด และนำปัจจัยการผลิตจากตลาดเข้ามาสู่ในชุมชน เพื่อประหยัดในการใช้จ่าย ในการขนส่ง ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มทางการเกษตร ได้นำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และหลักคำสอน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 น้อมนำมาปฏิบัติ ในชุมชน โดยเฉพาะในครอบครัวของตนเอง และครอบครัวรอบข้าง ทำให้ชุมชน เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ใช้ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไม่เกิดปัญหา ประกอบกับนำคำกล่าวของแม่ทัพภาคที่ 4 ให้พื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย ซึ่งผลตอบรับ พี่น้องที่ศูนย์ และบริเวณโดยรอบ ในชุมชน ก็ได้มีโอกาส มีวิถีชีวิต และพัฒนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาในพื้นที่ ด้วยนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข อยากขอบคุณ รองผอ.ศูนย์สันติวิธี แ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และทุกภาคส่วน ที่ได้ให้โอกาส ให้กับ กลุ่มคนเสื้อเขียว ซึ่งเป็นฟันเฟืองน้อยๆในสังคม ได้มีโอกาส ในการการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาชาติ ซึ่งเพียงเท่านี้ก็มีความสุขมากๆ แล้วครับภาพ/ข่าว/สาเล็ม/ปัตตานี#เศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย SPM News เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019

และ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ้นค้าทางการเกษตร ลดภาระและต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มคนเสื้อเขียว  ได้มีวิธีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกลุ่มคนเสื้อเขียวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ด้าน นายสุไลมาน  จันทร์เทพ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี กล่าวว่า การที่ได้รับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในครั้งนี้ ทางกลุ่ม จะได้นำรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ไปใช้ในการ ขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อออกสู่ตลาด และนำปัจจัยการผลิตจากตลาดเข้ามาสู่ในชุมชน เพื่อประหยัดในการใช้จ่าย ในการขนส่ง

ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มทางการเกษตร ได้นำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และหลักคำสอน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  น้อมนำมาปฏิบัติ ในชุมชน โดยเฉพาะในครอบครัวของตนเอง และครอบครัวรอบข้าง ทำให้ชุมชน เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ใช้ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไม่เกิดปัญหา

ประกอบกับนำคำกล่าวของแม่ทัพภาคที่ 4  ให้พื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย ซึ่งผลตอบรับ พี่น้องที่ศูนย์ และบริเวณโดยรอบ ในชุมชน ก็ได้มีโอกาส มีวิถีชีวิต และพัฒนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาในพื้นที่ ด้วยนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  อยากขอบคุณ รองผอ.ศูนย์สันติวิธี แ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และทุกภาคส่วน ที่ได้ให้โอกาส  ให้กับ กลุ่มคนเสื้อเขียว ซึ่งเป็นฟันเฟืองน้อยๆในสังคม ได้มีโอกาส ในการการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาชาติ ซึ่งเพียงเท่านี้ก็มีความสุขมากๆ แล้วครับ

ภาพ/ข่าว/สาเล็ม/ปัตตานี

 

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

อามาน จับมือ SPMC สื่อเพื่อสันติฯ และเครือข่ายสื่อจัด 2 งานใหญ่ 28 ก.พ.วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี-เปิดข้อเสนอพูดคุยสันติสุข 2020 มอบโล่บุคคลต้นแบบดีเด่น ส่งเสริมสันติภาพชายแดนใต้

สำนักข่าวอามาน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *