วันจันทร์ , พฤศจิกายน 18 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาออกโฉนดที่ดินในเขตป่า ของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาออกโฉนดที่ดินในเขตป่า ของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

บุหงา  รายา   รายงาน…

(24 มิถุนายน 2562) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมการพิจารณาออกโฉนดที่ดิน ในเขตป่าของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินในพื้นที่อำเภอยะลา จังหวัดยะลา โดยมี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 จังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยะลา ผู้แทนนายอำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีการจัดประชุมหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฏร เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฏรให้มีสิทธิทำกินโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ตามแผนปฏิบัติการเสริมการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  ที่ผ่านมา โดย ศอ.บต. ได้เสนอปัญหาในการพิจารณาเรื่องออกโฉนดที่ดินในเขตป่าของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน  เมื่อสำนักงานที่ดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินดำเนินการตามกฎกระทรวง คณะกรรมการไม่ได้ให้ความเห็นตามอำนาจหน้าที่ว่าควรออกโฉนดที่ดินหรือไม่เพียงใด

เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรค  คือ แนวเขตป่าไม้ไม่ชัดเจน หรือกรณีแนวเขตป่าไม้ชัดเจน แต่คณะกรรมการไม่ทราบวันที่ทางราชการประกาศกำหนดให้เป็นเขตป่าตามกฎหมาย จึงมีข้อมูลไม่เพียงพอให้ต่อการพิจารณาในความเห็นตามอำนาจหน้าที่ เพิ่มขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้องดำเนินการตรวจสอบใหม่ และส่งผลให้เจ้าของที่ดินได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าในการออกโฉนดที่ดิน เช่น กรณีเจ้าของที่ดิน ต้องร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งให้ได้สิทธิตามหลักฐาน ก่อนออกโฉนดที่ดิน แต่ต้องรอกระบวนการพิสูจน์สิทธิที่ดินให้ครบทุกขั้นตอน กระบวนการเสียก่อนเจ้าพนักงานที่ดินจึงจะจัดทำรายงานกระบวนการต่อศาลได้

นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. กล่าวว่า ในส่วนที่ดินของรัฐ การออกโฉนดที่ดินในเขตป่าในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีปัญหาในการพิจารณาของคณะกรรมการตามกระทรวง และเราได้มีการเสนอต่อจังหวัด แต่มีการยื่นเรื่องกลับมาเนื่องจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เนื่องจากขาดบุคลากรในการประสานงาน โดยการแก้ไขปัญหานั้น ศอ.บต.ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพิ่มบุคลากร เพื่อให้สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้ และออกสำรวจฐานข้อมูลของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ และมีความเดือดร้อน ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่า โดยที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปัญหาที่ดินจะอยู่ในการครอบครองของรัฐ เช่น ในเขตป่าไม้หรืออุทยาน เราก็จะขับเคลื่อนงานตามนโยบาย หรือเรียกว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินแห่งชาติ โดยมีส่วนนโยบายและแผนของกระทรวงทรัพยากร เป็นฝ่ายดำเนินไปพร้อมกันต่อการขับเคลื่อน ให้แต่ละจังหวัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินสิทธิครอบครองของชาวบ้าน มีกฎหมายกำหนดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของที่ดินที่รับผิดชอบ แต่ไม่อยู่ในการครอบครองของรัฐนั้น เราได้มีประสานกับกรมที่ดิน เพื่อให้กรมที่ดินได้จัดชุดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ โดยเป็นโครงการของบูโดอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหาที่ของรัฐต่อไป

///////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

ชาวสวนยางมีเฮ!! “ทาโคเทค”ยื่นมือช่วยเหลือ

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *