Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ชาวสวนทุเรียนเตรียมเฮ!! บริษัทจีนสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนใหญ่สุดในประเทศที่เทพา สงขลา ดันทุเรียนชายแดนใต้สู่ตลาดโลก ยันจะสร้างงานคน จชต.กว่า 1,200 คน

ชาวสวนทุเรียนเตรียมเฮ!! บริษัทจีนสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนใหญ่สุดในประเทศที่เทพา สงขลา ดันทุเรียนชายแดนใต้สู่ตลาดโลก ยันจะสร้างงานคน จชต.กว่า 1,200 คน

ตูแวดานียา มือรีงิง รายงาน…(รพี มามะ บรรณาธิการข่าว)

(14 พ.ค.52) ต่อไปนี้ปัญหาทุเรียนล้นตลาดที่สร้างความวิตกให้กับชาวเกษตรกรปลูกทุเรียนในภาคใต้ก็จะหมดไปเพราะในเดือนกรกฏาคมที่จะถึงนี้ โรงงานแปรรูปทุเรียนในรูปแบบการนำผลไม้แช่แห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry โดย บริษัท ม่านกู่หว่าน ฟู้ด จำกัด เปิดตัวอย่างเป็นทางการในพื้นทีตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาโดยสามารถสร้างงานแก่ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 1200 อัตรา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับว่าเป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งในประเทศไทย จึงเป็นผลให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก มีให้มีพืชผลทางการเกษตรไม้หลายชนิดที่ได้รับความนิยมในการบริโภคที่ถูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะผลไม้และอาหาร แต่ในปัจจุบันราคาพืชผลทางการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการทำเกษตรวิถีเชิงเดี่ยว ประกอบการขาดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และที่สำคัญในห้วง 10 ปี ที่ผ่านมา ขาดการลงทุนในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ศอ.บต. ในฐานะศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในระดับฐานราก เช่น เกษตร การแปรรูป ในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และเชื่อมโยงไปสู่ไปสู่การค้าการลงทุน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองจิกที่มีเป้าหมายการเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปผสมผสาน

จากการขับเคลื่อนที่ผ่านมานั้น มีผลลัพธ์การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่สำคัญในมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่าเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2561 การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ถึงร้อยละ 36.6 และภาคการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 และการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางข้างต้นมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเพื่อความมั่นคงได้ในหลายพื้นที่

ในปี 2562 นี้ มีการขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียง ของอำเภอหนอจิก จังหวัดปัตตานี ไปยังอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมามีนักลงทุนชาวไทยและจีน ร่วมลงทุนในการสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนในรูปแบบการนำผลไม้แช่แห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ม่านกู่หว่าง ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
สำหรับ บริษัท ม่านกู่หว่าง ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัท เกี่ยวกับการนำผลไม้แช่แห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry ของนักลงทุนชาวจีนจากเมืองคุณหมิง ที่ชื่นชอบและหลงใหลรสชาติทุกเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเห็นโอกาสในการลงทุนเนื่องจาก ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ชื่นชอบของชาวจีนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทุเรียนที่มาจากเมืองไทยซึ่งปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีจำนวนทุเรียนเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จากจำนวนความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศจีนจึงได้วางแผนการลงทุนร่วมกับนักลงทุนชาวไทย โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ใช้เงินลงทุนระยะแรกกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นโรงงาน Freeze dry ที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย

อย่างไรก็ตามคาดว่าภายหลังจากการเปิดโรงงาน จะใช้เงินลงทุนพร้อมเงินเวียนทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท โดยคาดว่าบริษัทจะเปิดทำการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ ซึ่งจะสามารถรองรับผลผลิตทุเรียนได้ปีละ 12 ล้านกิโลกรัม และเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านกิโลกรัม ในปี 2563 ซึ่งจะสามารถรองรับทุเรียน 1 ใน 3 ของผลผลิตในพื้นที่ ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 1,200 คน ถือเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
โรงงานได้นำสื่อมวลชนในพื้นที่และส่วนกลางเยี่ยมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างโดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายประเสริฐ คณานุรักษ์ ผู้บริหารบริษัทม่านกู่หวางฟู๊ดจำกัด และนายเซียวเย่าเหิง ผู้จัดการใหญ่ บริษัทม่านกู่หวางฟู๊ดจำกัดเป็นผู้นำสื่อมวลชนได้ชมในส่วนต่างๆ และให้สัมภาษณ์สื่อถึงความพร้อมของการก่อสร้าง
ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่าวันนี้พาหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาเยี่ยมโรงงาน ทำไมต้องเป็นเทพา เรากำหนดการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลายมิติ โรงงานที่ตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้เป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่  “ที่ผ่านมาเราจะมากองขายอยู่ตามสี่แยก เราไม่รู้ราคาเท่าไร เพราะราคาอยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง ดังนั้นการเกิดขึ้นของโรงงานตรงนี้รองรับผู้ว่างงานกว่า 1200 อัตราที่จะมาทำงานในโรงงานแห่งนี้ อีกสองเดือนโรงงานจะเปิด พี่น้องประชาชนมีรายได้น้อย ไม่มีงาน ที่นี่จะเป็นความยั่นยืนของชาวบ้าน” เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าว

ทางด้าน นายเซียวเย่าเหิง  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ม่านกู่หว่านฟู้ด จำกัด กล่าวว่า ทุเรียนที่นี้อร่อยกว่าพื้นที่อื่น เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพดี และได้ส่งไปยัง ระยอง กรุงเทพฯ ซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกล ที่นี่ยังไม่มีโรงงานแปรรูป เลยตั้งใจจะมาเปิดโรงงาน ส่งออก จำหน่ายให้กับลูกค้าประเทศจีนได้กินทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพ โดยได้ศึกษาสภาพพื้นที่มาเป็นอย่างดี สถานการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งโรงงาน มั่นใจว่าจะสามารถสร้างโรงงานในพื้นที่ได้ โดยส่วนตัวตั้งใจมาช่วยเหลือ มาร่วมทำงานกับชาวสวนในพื้นที่ เพื่อจะที่ส่งทุเรียนออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมรคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

///////////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

ปธ.สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา หนุนโครงการเมืองต้นแบบ ที่ 4 จะนะ มองเห็นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ดีขึ้น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแน่นอน ขณะที่ จนท.แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง ช่วงเพื่อรับฟังความเห็นจะนะอุตสหกรรมก้าวหน้า

ทีมข่าวเฉพาะกิจ …

3 comments

  1. มนต์โรจน์

    ทางบริษัท มี นโยบายจะจัดหาซื้อที่เพื่อปลูกทุเรียนด้วยจริงหรือไม่ครับ เห็นมีข่าวลือจากพวกนายหน้าหนาหูมาก นายหน้าวิ่งหาที่ให้บริษัทอ้างว่าทุนจีนเกี่ยวโยงกับบริษัทดังกล่าวว่าจะหาซื้อที่ปลูกทุเรียน จำนวนหลายพันไร่ อยากจะทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จประการใด อยากให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งให่ทราบด้วยครับ (ผมคนหนึ่งที่โดนติดต่อจะซื้อที่ผมแต่ไม่เห็นว่าจะเป็นจริงมีแต่นายหน้าทั้งนั้นที่เวียนกันมาเยอะแยะมากมาย) ใครพอทราบรายละเอียดขอความกรุณาแจ้งหรืออธิบายให้ทราบจะขอบคุณมากครับ T. 0898760036

  2. ดีคับจะได้รุ้ราคาที่จริงแท้แน่นอน

  3. มนต์โรจน์ แซ่หลี

    โครงการซื้อที่จากทุนจีนถูกเชื่อมโยงกับข่าวโรงงานดังกล่าวว่าจะจัดซื้อที่เพื่อปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมาก ผมอยากจะสอบถามว่าเป็นจริงหรือมั้ย ผมเป็นเจ้าของที่ดินเองที่ดินผมเหมาะกับการปลูกทุเรียนและมีจำนวนหลายร้อยไร่สามารถรวมเเปลงข้างเคียงได้ถึงอย่างน้อย1500ไร่เป็นเจ้าของแค่ 4 คน4แปลงรวมได้ 1500 ไร่เป็นอย่างน้อยราคาไม่แพงแน่นอนครับเพราะซื้อตรงเจ้าที่ผ่านผมได้เลยครับ ผมคือ1ใน4 แปลงครับ ถ้าทางโรงงานสนใจติดต่อมาได้นะครับเจ้าของที่ตัวจริงครับ 082-2668682. 0898760036 ตี้ ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *