กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้แทนสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง คาดเปิดให้บริการภายในปี 2563

แชร์เลย

ทีมข่าว BETONG NEWS รายงาน…(รพี มามะ บรรณาธิการข่าว)


(13พ.ค.62) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ได้นำคณะผู้แทนสื่อมวลชน จำนวน 35 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองต้นแบบอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของโครงการด้านต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง โรงไฟฟ้าชีวมวล การปลูกผักน้ำ การเลี้ยงปลานิลน้ำไหล การพัฒนาจุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และอีกหลายสถานที่ ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2562 เพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ ขยายภาพลักษณ์ที่ดี ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำมาขยายผลเผยแพร่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง ก่อนที่จะร่วมสัมมนาสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เน้นสร้างความเข้าใจแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และปลุกพลังจิตอาสาสร้างสรรค์ผลงานขยายภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้


นายอะห์ลัน เจะฮะ วิศวกรโยธาภาคสนาม กล่าวว่า ความคืบหน้าในการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง บนเนื้อที่ 920 ไร่อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองเบตงประมาณ 12 กิโลเมตร ขณะนี้มีความคืบหน้าในภาพรวมกว่า 85% โดยตั้งเป้าจะให้แล้วเสร็จในต้นปี 2563 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ในส่วนของโครงสร้างหลักใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางวิ่ง ลานจอดเครื่องบิน ทางขับ ส่วนอาคารประกอบอื่น ๆ กำลังเร่งก่อสร้าง อาทิ ถนนภายในสนามบิน อาคารดับเพลิง อาคารเครื่องมือกล อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ อาคารผู้โดยสาร ลานจอดรถ ป้อมยาม เป็นต้น คาดจะดำเนินการแล้วภายในปี 2562 ในส่วนของรันเวย์ สร้างเป็นรันเวย์ระยะทาง 1,800 เมตร มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะลงจอดได้เฉพาะเครื่องบินเล็ก ขนาด 80 ที่นั่ง แต่จากการที่นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ให้ขยายรันเวย์อีก 300 เมตร เป็น 2,100 เมตร จะทำให้สนามบินเบตง สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่มากกว่า 80 ที่นั่ง พร้อมรองรับสายการบินทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้สนามบินจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 และเปิดใช้ภายในปี 2563 ซึ่งขณะนี้มีสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความสนใจ ที่จะเปิดทำการบิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเส้นทางการบิน


สำหรับท่าอากาศยานเบตง (Betong Airport) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบในหลักการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ในวงเงิน 1,900 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ( 2559-2562) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 สังกัดกรมท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคมนาคมในพื้นที่ อ.เบตง ที่มีสภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

//////////////////////////////////////////

 100 total views,  2 views today

You may have missed