วันอังคาร , สิงหาคม 20 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ที่นราธิวาส กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562

ที่นราธิวาส กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562

นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส  รายงาน…

(24 เมษายน 2562) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี 2562 ณ.ห้องประชุมสำนักงาน คณะกรรมการอิสลาม จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรทางศาสนา ได้มีบทบาทที่สำคัญในการดาเนินการขับเคลื่อนกิจการทางศาสนาได้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงกิจกรรมต่างๆของกิจการฮัจญ์ ทั้งนี้ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานสำคัญที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปวง โดยทำหน้าที่เชื่อมโยง เชื่อมต่อ อำนวยการประสาน บูรณาการและเร่งรัดการดาเนินโครงการของทุกส่วนราชการที่มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในมิติการพัฒนาพื้นที่ 6 มิติ

ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดี ทั้งนี้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์ พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ ราชการ มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ปีพ.ศ. 2562 นี้เป็นปีแห่งโอกาสสำคัญที่ ศอ.บต. ได้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนคนดีมีคุณธรรมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 140 คน เดินทางร่วมกับ พี่น้องมุสลิมอีกจานวนหลายพันคนของประเทศไทย ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งในปีนี้ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ผ่านท่าอากาศยานนราธิวาส กำหนดไว้ 5วัน จะเริ่มบินเที่ยวแรก ในวันที่ 4 กรกฏาคม จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  จำนวน9  เที่ยวบิน 29 บริษัท มีผู้เดินทางไปประประกอบพิธีฮัจญ์  จำนวน 2,601 คน โดย ศอ.บต. มุ่งหวังว่าคุณค่าของฮัจญ์นอกจากการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมส่วนบุคคลแล้ว ฮัจญ์ยังนำไปสู่การสร้างมิตรภาพจากเพื่อนพี่น้องครอบครัวมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่สุด ทาง ศอ.บต ก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป

รพี  มามะ บรรณาธิการข่าว…

///////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

เลขาธิการ ศอ.บต. เตรียม ข้อเสนอคณะรัฐมนตรี เร่งพัฒนาด่านพรมสะเดา จ.สงขลา ยกระดับการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ

บุหงา  รายา  รา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *