วันอังคาร , สิงหาคม 20 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ป.ป.ช.สำนักงาน จังหวัดยะลา ร่วมกับ ศอ.บต. จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ตามหลักธรรมาภิบาลกับการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ .

ป.ป.ช.สำนักงาน จังหวัดยะลา ร่วมกับ ศอ.บต. จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ตามหลักธรรมาภิบาลกับการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ .

บุหงา รายา รายงาน (รพี   มามะ บรรณาธิการข่าว.)

(23 เมษายน 2562) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 2 โดยมี นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ศอ.บต.  ดร.ธีระพงศ์ จุ๋ยมณี และ นายซอลีฮีน บิลังโหลด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ปปช.  จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วม

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว่า โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ของ ศอ.บต. กำหนดให้มี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ ที่ทำหน้าที่หลัก ในการเร่งรัดและประเมินองค์กร ตามนโยบาลรัฐบาล โดยมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านทุจริต ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน ศอ.บต. เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส สามารถสอบถามได้ ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน มีความรักความสามัคคีในองค์กร นำไปสู่การสร้างสรรค์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจมีความเชื่อมั่นศรัทธา มีความไว้ใจ อันนำไปสู่การให้ความร่วมมือ ในการสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ศอ.บต. เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการทำงานที่นำไปสู่การต่อต้านการทุจริต และพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง มีค่านิยมและส่งเสริมความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต ภายใต้มาตรการต่างๆที่กำหนดไว้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะดำเนินการป้องกันการทุจริตให้เห็นผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีความระมัดระวัง ปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นแรงจูงใจนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส และเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล เพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

ป่วนใต้ !! คนร้ายระเบิด และ เผา หลายจุด 5 อำเภอของ จ.ยะลา ชาวบ้านเจ็บ

อับดุลหาดี  เจ๊ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *