กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ไม่ประมาท!!ขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง ตรวจเข้มรถโดยสาร พนักงานขับรถ พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับหลังสงกรานต์

แชร์เลย

ทีมข่าว ฺBETONG NEWS รายงาน…

(16 เม.ย. 62)นายพงศ์ศักดิ์ ศิริพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางกลับของประชาชนที่จะเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มสภาพรถ และพนักงานขับรถ ให้เข้มงวดตรวจความพร้อมของรถโดยสารทุกคันก่อนออกเดินทาง รถโดยสารทุกคันต้องปลอดภัยมีสภาพมั่นคงแข็งแรง หากพบข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสั่งเปลี่ยนรถทันที ด้านพนักงานขับรถทุกคนไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% รถโดยสารสาธารณะต้องเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะและจำนวนผู้บาดเจ็บต้องลดลงจากปีก่อน และต้องไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่รถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุและห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด เอาเปรียบผู้โดยสาร เก็บค่าโดยสารเกินอัตรา ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้ ลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี กระทำผิดซ้ำลงโทษหนักถึงขั้นพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
สำหรับประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้ง ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง หรือสายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

//////////////////////////////////////////

 

 963 total views,  2 views today

You may have missed