พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ศอ.บต. เปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จชต.

ศอ.บต. เปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จชต.

แชร์เลย

ศอ.บต. เปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 พร้อมนำนโยบายของภาครัฐมาขยายผลลงสู่พื้นที่

วันนี้ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 โดยมี นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยส่วนบริหารการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมจำนวน 220 คน

นายประสิทธิ์ ชูเมือง  รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ดีใจที่มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพราะทุกคนถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ทุ่มเท และ มีจิตอาสาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ จชต. เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาขยายผลลงสู่พื้นที่ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2560 มีการบรรยายหัวข้อ ความสำคัญของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการสร้างสันติสุขใน จชต. และนโยบายและการบริหารและพัฒนา จชต. ตลอดจนกิจกรรมจัดการกระบวนการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา,นวัตกรรมการพัฒนา,การเป็นข้าราชการที่ดี, วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรม หลักสันติวิธี และการอำนวยความเป็นธรรม  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือโอนมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างวัฒนธรรม รวมถึงการรับรู้ในทิศทางกรอบนโยบายภายใต้การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

ภาพ/ข่าว/อับดุลหาดี เจ๊ะยอ ผู้สื่อข่าว SPMCNEWS จ.ยะลา

 

 960 total views,  2 views today