Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / เทศบาลนครยะลาจัดงานแถลงข่าว Melayu Day @yala 3 ประเทศ ครั้งที่ 6

เทศบาลนครยะลาจัดงานแถลงข่าว Melayu Day @yala 3 ประเทศ ครั้งที่ 6

เทศบาลนครยะลาจัดงานแถลงข่าว Melayu Day @yala 3 ประเทศ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา Mr.Mohd Afandi Abubakar กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา Mr.Fachry Sulaiman กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมแถลงข่าวงานมลายูเดย์ @ยะลา ครั้งที่ 6

เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมมลายู โดย เทศบาลนครยะลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา สถานทูตบรูไนดารุสซาลามและจังหวัดยะลา กำหนดจัดงาน Melayu Day @Yala ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมมลายู ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยวิถีและวัฒนธรรมมลายูกันมาอย่างยาวนาน ทั้งในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี ภาษา อาหารการกิน และการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น นับเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดยะลาที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ซึ่งเทศบาลนครยะลากำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายที่เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างสันติสุข จึงได้เริ่มจัดงาน Melayu Day of Yala ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2557 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่วัฒนธรรมมลายูในท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างเหนือความคาดหมาย มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจและแสดงเจตจำนงที่จะเข้ามาร่วมจัดงานในครั้งต่อไป เทศบาลนครยะลาจึงมีแนวคิดที่จะยกระดับงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปสู่ระดับอาเซียน ว่าด้วยการกระชับสัมพันธ์ไมตรีกับมิตรประเทศเพื่อนบ้านโดยอาศัยประเพณีวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง

ในปีที่สองจึงได้ขอเข้าพบกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา และกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา เพื่อปรึกษาหารือและเชื้อเชิญทั้งสองประเทศให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และจัดยิ่งใหญ่ขึ้นในปีที่ 3 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น Melayu Day @Yala เพื่อเปิดกว้างให้จังหวัดอื่น ๆ ในประเทศ และประเทศต่าง ๆ เข้ามาร่วมงาน

ในปีนี้ เทศบาลนครยะลาได้จัดงาน Melayu Day @Yala ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยเปิดพื้นที่นครยะลาให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมมลายู จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ประกอบด้วย การจัดขบวนแห่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในแหลมมลายู ขบวนแห่จากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามแบบหัวเมืองเก่าซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมืองสายบุรี เมืองปาตอนี เมืองยะหริ่ง เมืองหนองจิก เมืองยาลอ เมืองระแงะ เมืองรามันห์ของชาวมลายูและชุดสตรีสยาม พร้อมด้วยขบวนเสริมจากชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา และสถานศึกษาต่างๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา

การแข่งขันทักษะวิชาการ ได้แก่ การประกวดเพลงคุณธรรมภาษาไทย การประกวดเพลงอนาซีดเป็นภาษามลายู การประกวดเล่านิทานสามภาษาประกอบท่าทาง การประกวด Choral Speaking ระดับมัธยมศึกษา และการประกวดดีเกร์ฮูลู  การเสวนาทางวิชาการ “เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนโลกมลายู”  นิทรรศการจากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลามและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการร่วมสมัย “วิถีชีวิตชายแดนใต้” นิทรรศการว่าวและการแข่งขันว่าว นิทรรศการ ชุด “รากเหง้า มลายู ประชาคมอาเซียน”  นิทรรศการ ครูสอนศาสนา ชายแดนใต้ นิทรรศการ Nusantara  หลักสูตรภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนิทรรศการด้านสถาบันฮาลาล วิทยาลัยอาชีวศึกษา ยะลา

การแสดงแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศบรูไนดารุสซาลาม การแสดงส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมในแหลมมลายูและการแสดงบนเวทีกลางตลอด 3 วัน  การสาธิตและชิมอาหารพื้นเมือง การออกร้านจำหน่ายอาหารฮาลาล และเครื่องแต่งกายมลายู

นอกจากนี้ จะได้ชมการแสดงอนาซีดจากวง Inteam จากประเทศมาเลเซียที่มีชื่อเสียงอีกด้วย การจัดงาน Melayu Day @Yala ทุกครั้งประสบความสำเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมจัดงาน พี่น้องประชาชนชาวยะลา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงนับเป็นการเปิดประตูอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

ศูนย์อำนวยการแพทย์ จ.ชายแดนภาคใต้ จัดซักซ้อมเสมือนจริงการใช้รถกู้ชีพพระราชทานในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

มะอายือมิง สาแล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *