วันจันทร์ , มิถุนายน 17 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / โรงเรียนพื้นที่เบตง และยะลา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ล่วงหน้า

โรงเรียนพื้นที่เบตง และยะลา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ล่วงหน้า

ทีมข่าว เบตง/ยะลา SPM รายงาน

(11ม.ค.62)ที่โรงเรียนบ้านนาข่อย อ.เบตง จ.ยะลา นางสาวสุชาดา ศิริสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทั้งในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดีต่อสังคม เชื่อฟังบิดามารดาผู้ปกครอง อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักแบ่งปัน รู้รักสามัคคี ตลอดจนยึดมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทางด้านการศึกษา ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม และถูกต้องเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วม
นางสาวสุชาดา ศิริสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย กล่าวว่า การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เน้น ให้การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ การแสดงออก และการสร้างความตระหนักและความเชื่อมั่นในตนเอง สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความสำคัญที่ส่งผลให้สถานศึกษา บ้าน และชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวก สร้างความรักความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และส่งผลให้การเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย การแสดงของนักเรียน การละเล่นต่างๆ ที่เตรียมไว้ให้แก่เด็ก พร้อมจับแจกของขวัญของรางวัลมากมายที่ทางผู้ใหญ่ใจดีเตรียมไว้ เช่น รถจักรยาน ของเล่นอื่นๆ เป็นต้น พร้อมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมนานาชนิดมาให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญแบบไม่อั้น พร้อมของรับรางวัลกลับไปกันทุกคนด้วย

โรงเรียนในพิ้นที่จังหวัดยะลา จัดงานวันเด็กล่วงหน้า สร้างความสุขก่อนทางจังหวัดพร้อมจัดยิ่งใหญ่

วันเดียวกัน บรรยากาศการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นล่วงหน้าตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ เขตเทศบาลนครยะลา โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลประณีต ยะลา มีผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมาร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียน และการแจกของขวัญ ของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี สร้างรอยยิ้ม และความสุขให้แก่เด็กทุกคน เป็นอย่างมาก โดย นางสวาท ภูมาชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประณีต ยะลา ได้ร่วมกับคณะ ครู อาจารย์ จัดกิจกรรมขึ้นให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล และปฐมวัย เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 นี้

ขณะที่โรงเรียนอนุบาล ยะลา บรรยากาศการจัดงานวันเด็ก มอบความสุขให้กับนักเรียนในโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน กล้าแสดงออก และส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ สำหรับภายงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงของนักเรียน กิจกรรมกลางแจ้ง เกมส์ การจับฉลากของรางวัลพิเศษ ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนของขวัญ จากผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลยะลา อีกด้วย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

About Oxegen

Check Also

ขนส่งเบตง จ.ยะลา เชิญชวน ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งแรกของอำเภอเบตง หมวดอักษร กค ” กิจการก้าวหน้า การค้าร่ำรวย” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *