Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ลำปาง – อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯปล่อยกำลังทำลายเครือข่ายไม้หวงห้าม

ลำปาง – อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯปล่อยกำลังทำลายเครือข่ายไม้หวงห้าม

ลำปาง – อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯปล่อยกำลังทำลายเครือข่ายไม้หวงห้าม

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทฯตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีปล่อยแถวกำลังพลยุทธการป้องกันปราบปราบการลักลอบตัดไม้ มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าอื่นๆในจังหวัดลำปาง ซึ่งมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมไฟป่าแพร่ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ)เจ้าหน้าที่ อส.ฝ่ายปกครองประจำที่ว่าการอำเภองาว ทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 3 ประตูผา เจ้าหน้าที่ สภ.งาว, ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ท้องที่อำเภองาวอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.อส.) และราษฎรจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 600 คน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯปล่อยกำลังทำลายเครือข่ายไม้หวงห้าม

ลำปาง – อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯปล่อยกำลังทำลายเครือข่ายไม้หวงห้ามวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทฯตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีปล่อยแถวกำลังพลยุทธการป้องกันปราบปราบการลักลอบตัดไม้ มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าอื่นๆในจังหวัดลำปาง ซึ่งมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมไฟป่าแพร่ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ)เจ้าหน้าที่ อส.ฝ่ายปกครองประจำที่ว่าการอำเภองาว ทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 3 ประตูผา เจ้าหน้าที่ สภ.งาว, ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ท้องที่อำเภองาวอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.อส.) และราษฎรจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 600 คน สืบเนื่องจาก จังหวัดลำปางมีพื้นที่ทั้งหมด 7.8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่าปกคลุม 5.47 ล้านไร่คิดเป็น 70% ของพื้นที่นับว่ามากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์กว่า 2.5 ล้านไร่ จังหวัดลำปางยังถูกจัดอยู่ในพื้นที่วิกฤติรุนแรงใน 12 จังหวัด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และได้เล็งเห็นความสำคัญในนโยบายการป้องกันปราบปรามจากการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะไม้หวงห้ามมีค่า จึงได้จัดทำโครงการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าอื่นๆในจังหวัดลำปางขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลาดตระเวนทุกพื้นที่ เพื่อหยุดยั้งและป้องกัน รักษาป่าไม้ที่สมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 3 เกาะติด อันได้แก่ เกาะติดพื้นที่เกาะติดประชาชน เกาะติดขบวนการผู้กระทำผิด อันจะช่วยลดปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อนุรักษ์อันได้แก่ ไม้สัก ประดู่ แดง ชิงชัน มะค่าโมง เก็ดดำ และเก็ดแดง โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเอง ด้าน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่าหลังจากที่ไม่พยุงในพื้นที่ทางภาคอีสานเริ่มจะหายากมากขึ้น กลุ่มขบวนการค้าไม้ข้ามชาติได้ มาใช้พื้นที่ทางภาคเหนือในการลำเลียงไม้มีค่าต่างๆเป็นขบวนการใหญ่ซึ่งในครั้งนี้จะไดมีมาตรการที่เข้มข้นและเด็ดขาดจัดการขบวนการให้หมดสิ้นไปอีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า ที่มักจะเป็นปัญหาในพื้นที่ทางภาคเหนือในห้วงอีกไม่กี่เดือนจะถึงนี้ จึงต้องจัดกำลังเฝ้าระวังและเตรียมการณ์ในพื้นที่อีกทางหนึ่ง.

โพสต์โดย ตะลุยข่าว 4 ภาค เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018

สืบเนื่องจาก จังหวัดลำปางมีพื้นที่ทั้งหมด 7.8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่าปกคลุม 5.47 ล้านไร่คิดเป็น 70% ของพื้นที่นับว่ามากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์กว่า 2.5 ล้านไร่ จังหวัดลำปางยังถูกจัดอยู่ในพื้นที่วิกฤติรุนแรงใน 12 จังหวัด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และได้เล็งเห็นความสำคัญในนโยบายการป้องกันปราบปรามจากการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะไม้หวงห้ามมีค่า จึงได้จัดทำโครงการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าอื่นๆในจังหวัดลำปางขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลาดตระเวนทุกพื้นที่ เพื่อหยุดยั้งและป้องกัน รักษาป่าไม้ที่สมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 3 เกาะติด อันได้แก่ เกาะติดพื้นที่เกาะติดประชาชน เกาะติดขบวนการผู้กระทำผิด อันจะช่วยลดปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อนุรักษ์อันได้แก่ ไม้สัก ประดู่ แดง ชิงชัน มะค่าโมง เก็ดดำ และเก็ดแดง โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเอง ด้าน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่าหลังจากที่ไม่พยุงในพื้นที่ทางภาคอีสานเริ่มจะหายากมากขึ้น กลุ่มขบวนการค้าไม้ข้ามชาติได้ มาใช้พื้นที่ทางภาคเหนือในการลำเลียงไม้มีค่าต่างๆเป็นขบวนการใหญ่ซึ่งในครั้งนี้จะไดมีมาตรการที่เข้มข้นและเด็ดขาดจัดการขบวนการให้หมดสิ้นไปอีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า ที่มักจะเป็นปัญหาในพื้นที่ทางภาคเหนือในห้วงอีกไม่กี่เดือนจะถึงนี้ จึงต้องจัดกำลังเฝ้าระวังและเตรียมการณ์ในพื้นที่อีกทางหนึ่ง.

ภาพ/ข่าว/ ทีมข่าว ตะลุยข่าว 4 ภาค รายงาน

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

พ่อเมืองยะลา เปิดงานสมโภชหลักเมือง-กาชาดยะลาปี 62

ภาพ/ข่าว อับดุล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *