วันอาทิตย์ , กันยายน 15 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

 (15 พฤศจิกายน 2561)  ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาวาเอกจักรพงษ์  อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจไปในทิศทางของ ศอ.บต. ตามนโยบาย “ การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่กลุ่มเครือข่ายวิทยุ ศอ.บต. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นวิทยุหลักและวิทยุชุมชน จำนวน 18 คลื่นความถี่ โดยมี นายสมนึก ฉีดเสน ผู้อำนวยการส่วนงานวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นาวาเอกจักรพงษ์  อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศอ.บต.ได้กล่าวถึงบทบาทการดำเนินงานของศอ.บต.ในปีงบประมาณ 2562 ว่า รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบโดย ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่จะต้องเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ซึ่งในวันนี้เครือข่ายวิทยุ ศอ.บต. คือกำลังสำคัญที่จะต้องสื่อสารให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ นาวาเอกจักรพงษ์  อภิมหาธรรม ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ศอ.บต.ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดำเนินงานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน อีกทั้ง สร้างเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนให้เติบโตอย่างเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีการพัฒนาในทุกมิติ ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เป็นคนเก่ง มีคุณภาพ เชื่อมต่อเยาวชนจากสถานศึกษาเข้าสู่การมีงานทำอย่างมั่นคง

อย่างไรก็ตามการสื่อสารสร้างความเข้าใจเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มเครือข่ายวิทยุ ศอ.บต. เป็นกระบอกเสียงที่สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างความเข้าใจในทุกมิติต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่อีกด้วย

////////////////////////////////

บุหงา รายา รายงาน

About Oxegen

Check Also

สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมจัดงาน 1 ทศวรรษครุวีรชน อุทิศแด่ครูผู้สูญเสียจากไฟใต้

ทีมข่าว ปัตตานี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *