Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / บทบาทใหม่ ศอ.บต.เป็นผู้ประสานงานและบูรณาการร่วมกันกับทุกฝ่าย ในการพัฒนางานเพื่อความมั่นคง

บทบาทใหม่ ศอ.บต.เป็นผู้ประสานงานและบูรณาการร่วมกันกับทุกฝ่าย ในการพัฒนางานเพื่อความมั่นคง

( 1 พฤศจิกายน 2561) นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม นายทหารปฏิบัติการ กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยราชการ ศอ.บต. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทของ ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคง” ในการปฐมนิเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รุ่นที่ 1 ซึ่งในการสัมมนาการปฐมนิเทศ ผู้บังคับบัญชาหน่วย ระดับ ผบ.ร้อย และฝ่าย.อำนวยการของ ฉก.จังหวัด ฉก.หมายเลข ฉก.ทพ. ฉก.ตชด. ฉก.ม.พัน 316 พัน.ร.เชิงรุก ฉก.สันติสุข,ปลัดอำเภอ,นายตำรวจระดับ สว. รอง สว. ประจำ             สภ. และ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วม โดยจัดขึ้นที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 ในการบรรยาย นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นแนวทางในการทำงาน โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับ

ส่วนในปีงบประมาณ 2562 ศอ.บต. ได้มีการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้าง ศอ.บต. เพื่อรองรับพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต และจะทำงานบูรณาการร่วมกับกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอำนวยการกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องและเป็นไปตามกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อย่างไรก็ตามในการสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นการสัมมนาในรุ่นที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562    โดยหลังจากนี้จะมีการสัมมนาอีกจำนวน 2 รุ่น เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ต่อไป

/////////////////////////////

บุหงา รายา รายงาน

About Oxegen

Check Also

รายงานพิเศษ…อบต.จวบ จัดค่ายอบรมจริยธรรม น้องๆ สร้างคุณภาพต้นกล้า เป็นพลังแผ่นดิน บรรยายสกู๊ปข่าว

หนุ่มใต้ รายงาน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *