Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจด้านศาสนาและติดตามความก้าวหน้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจด้านศาสนาและติดตามความก้าวหน้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจด้านศาสนาและติดตามความก้าวหน้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปปฏิบัติภารกิจด้านศาสนา ณ วัดบาละ พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าและติดตามการดำเนินงานในโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประชาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 

โดยช่วงเช้าองคมนตรีและคณะฯ ได้เดินทางไปยังวัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อสักการะพระประธานและกราบมนัสการเจ้าอาวาสพร้อมกับถวายสังฆทาน โดยในปี 2547 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และในปี 2548 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามบรมราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนา ด้วยทรงให้ความสำคัญต่อพุทธศาสนาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสื่อกลางในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน

วัดบาละ เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อปี 2509 ต่อมาในปี 2536 ได้รับอนุญาตตั้งวัดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูปิยธรรมนิเทศเป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน                 การนี้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับรายงานสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎร จากนั้น องคมนตรี ได้พบปะและพูดคุยกับประชาชนถึงชีวิตความเป็นอยู่และกล่าวถึงความห่วงใยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชน

ช่วงบ่ายคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการฯ จากนั้นได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียน และระบบระบายน้ำระบบประปาของโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยต่อความเดือดร้อนของครูและนักเรียนของโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้พระราชทานพระราชดำริ  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 7 แห่ง

ซึ่งโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานในปี 2557 เพื่อดำเนินโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้นักเรียนและครู จำนวน 500 คน มีน้ำสะอาดมีคุณภาพไว้อุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นเป็นประจำอีกด้วย

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ได้เปิดทำการสอนแบบชั้นเดียวทั้งสายสามัญและสายศาสนาตั้งระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในปี 2544 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น  961 คน นับถือศาสนาอิสลาม มีบุคลากรรวมจำนวน 70 คน ผลจากการพัฒนาระบบระบายน้ำและระบบประปาทำให้ครูและนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นและมีน้ำเพียงพอในการประกอบกิจกรรมในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ภาพ-ข่าว นิแอ สามะอาลี / ส.ปชส.ยะลา / SPMCNEWS ยะลา

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

เปิดแล้ว ถนนคนเดินเบตง ตลาดท้องถิ่นเพื่อคนในชุมชน สร้างรายได้ ความสามัคคีในชุมชน

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *