วันจันทร์ , มิถุนายน 17 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / สถานีวิทยุ ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดเสียงการเสวนาในหัวข้อ “ พระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ”

สถานีวิทยุ ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดเสียงการเสวนาในหัวข้อ “ พระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ”

(5 ตุลาคม 2561) นายสุขเกษม จารงค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต.ภาคภาษามลายู สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาและนำคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุของ ศอ.บต. ถ่ายทอดเสียงในกิจกรรมเสาวนาในหัวข้อ “ พระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ ห้องประชุม  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา โดยมี รองศาสตราจารย์ เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยห่วงใยเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆ นำความรู้ไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้

รองศาสตราจารย์ เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จชต. เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนและบุคลากรที่จะร่วมจัดกิจกรรมโครงการดาบสเคลื่อนที่ ในวันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ “ พระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ท่านเจ้าคุณ ดร.พระโสภณ  ธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆ์รามยะลา ว่าที่ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ  ล่ามประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายสุขเกษม จารงค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต.ภาคภาษามลายู สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. ร่วมกันถ่ายทอดศาสตร์พระราชาของพระองค์ทั้งพระราชดำริ พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท  พระราชกรณียกิจและโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อตามรอยพระราชดำริในการดำเนินชิวิตของประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุของ ศอ.บต.ได้ร่วมถ่ายทอดเสียงกิจกรรมผ่านวิทยุ ศอ.บต. ทั้งภาคภาษาไทย และภาษามลายู เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ ศอ.บต.พร้อมให้การสนับสนุนและบูรณาการกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยนช์ต่อประชาชนต่อไป

/////////////////////

บรรณาธิการ

About Oxegen

Check Also

ขนส่งเบตง จ.ยะลา เชิญชวน ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งแรกของอำเภอเบตง หมวดอักษร กค ” กิจการก้าวหน้า การค้าร่ำรวย” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *