วันอาทิตย์ , พฤษภาคม 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นราธิวาส

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นราธิวาส

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมกับมอบพันธุ์พืชให้กับราษฎร ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1, 2, 3, 7 และหมู่ที่ ตำบลบาโงสะโต ซึ่งขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ตามที่ราษฎรบ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ 2ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี2562 จากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. โดยโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะมีลักษณะเป็นอาคารบังคับน้ำพร้อมทั้งคันกั้นน้ำด้านเหนือน้ำ 2 ฝั่งของลำน้ำ ความยาวประมาณ 3,000 เมตร เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรรวมประมาณ 1,000 ไร่ ประกอบด้วย บ้านบาโงตา จำนวน 500 ไร่ บ้านเจ๊ะเก จำนวน 400 ไร่ และบ้านลูโบ๊ะบาตู จำนวน 100 ไร่ ทำให้ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี พร้อมกันนี้องคมนตรีได้เยี่ยมราษฎรและมอบเมล็ดพันธุ์พืช อาทิ กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยาว พริกยวก มะเขือเปราะ โอกาสนี้ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาบ้า และปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป
จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 8 (บ้านธนูศิลป์) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ บ้านอัยจาดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ กันยายน 2545 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูศิลป์ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้ช่วยจัดหาน้ำอุปโภค บริโภคให้กับราษฎรหมู่ที่ ทั้งหมู่บ้านและปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก จากนั้นในปี 2546 กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจาก กปร. ทั้งสองโครงการ จึงได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโดยบูรณะเส้นทางสัญจรรวมทั้งตัดถนนใหม่เพื่อให้การเดินทางสะดวกขึ้น พร้อมกับจัดหาน้ำให้กับราษฎรดังนี้ บ้านธนูศิลป์ดำเนินการตัดทางลำเลียงใหม่ 800 เมตร พร้อมกับบูรณะเส้นทางเดิม 1,650 เมตร และจัดทำฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ รวมถึงจัดหาถังเก็บน้ำสำรอง ขนาดความจุ 500,000 ลิตร จำนวน ถัง ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านธนูศิลป์เพื่อการอุปโภค บริโภค จำนวน 41 ครัวเรือน 158 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 820 ไร่ มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
และโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ บ้านอัยจาดา ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันโดยตัดทางลำเลียงใหม่ 300 เมตร บูรณะเส้นทางเดิม 2,000 เมตร และจัดทำฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ รวมทั้งจัดหาถังเก็บน้ำสำรองพร้อมทั้งกรอง จำนวน ถัง ทำให้สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอัยจาดา หมู่ที่ จำนวน 63 ครัวเรือน ราษฎร 259คน สุเหร่าบ้านอัยจาดา แห่ง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค อีกทั้งสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ จำนวน 490 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ปลูกต้นตะเคียนทองเพื่อเป็นการอนุรักษ์อีกด้วย
อัสอารี สะมะแอ SPMCnews รายงาน

About Oxegen

Check Also

รอมฎอน กับ การดูแลสุขภาพร่างกาย และสิ่งที่ควรรู้

ข้อมูล สาธารณสุ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *