Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จชต. รับฟังการบรรยายแนวทางการแก้ไขยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดอุดรธานี หวังนำกลับไปปรับใช้ในพื้นที่

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จชต. รับฟังการบรรยายแนวทางการแก้ไขยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดอุดรธานี หวังนำกลับไปปรับใช้ในพื้นที่

(7 พฤษภาคม 2561). ณ ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต   ผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายพิพัฒน์  พละมาต ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการแก้ไขยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี  เป็นวิทยากรบรรยาย

นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีใช้แนวความคิดในการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้ เข้ากับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้าน ใช้ระบบเครือญาติพี่น้อง คอยเฝ้าระวังและควบคุมดูแลพฤติกรรมลูกหลานของตนเอง ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ใน 2 ปีที่ผ่านมาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติด ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้ชาวบ้าน    ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด นอกจากนี้ได้จัดอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้านชุมชนและโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีห่างไกลยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้มีพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดอีกด้วย

นายณรงค์ จีนอ่ำ กล่าวอีกว่า การแก้ไข้ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายในชาติต้องร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและกล้าเผชิญปัญหา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่   ที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของจังหวัดอุดรธานีต่อไปในอนาคต

SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

ทหาร นทพ.ส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสานฯประจำปี 2562

ทีมข่าว SPM new …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *