Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / กลุ่มสืบสานศิลปะอ่างทอง ต้องการพิสูจน์ความจริงชุมชนทวาในอดีต หลังพบหลักฐาน ภาพถ่ายทางอากาศ

กลุ่มสืบสานศิลปะอ่างทอง ต้องการพิสูจน์ความจริงชุมชนทวาในอดีต หลังพบหลักฐาน ภาพถ่ายทางอากาศ

“กลุ่มสืบสานศิลปะอ่างทอง ต้องการพิสูจน์ความจริงชุมชนทวาในอดีต หลังพบหลักฐาน ภาพถ่ายทางอากาศ คล้ายเป็นที่ตั้งของชุมชนทวาในอดีต และยังมีการค้นพบวัตถุโบราณตามชั้นดินในตอนทำประปาหมู่บ้าน เชื่อเป็นชุมชนขนาดใหญ่อายุนับพันปี ยินดีให้ขุดที่พิสูจน์”

กลุ่มสืบสานศิลปะอ่างทอง ต้องการพิสูจน์ความจริงชุมชนทวาในอดีต

"กลุ่มสืบสานศิลปะอ่างทอง ต้องการพิสูจน์ความจริงชุมชนทวาในอดีต หลังพบหลักฐาน ภาพถ่ายทางอากาศ คล้ายเป็นที่ตั้งของชุมชนทวาในอดีต และยังมีการค้นพบวัตถุโบราณตามชั้นดินในตอนทำประปาหมู่บ้าน เชื่อเป็นชุมชนขนาดใหญ่อายุนับพันปี ยินดีให้ขุดที่พิสูจน์"วันที่ 1 พ.ค. กลุ่มสืบสานศิลปะอ่างทอง ต้องการพิสูจน์ความจริงชุมชนทวาในอดีต ที่บริเวณหมู่ 2- 3 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง หลังพบหลักฐาน ภาพถ่ายทางอากาศ ที่ได้ไปให้ทางผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์จากแผนที่ พบเส้นทางของแหล่งน้ำมีลักษณะขุดเป็นเส้นโค้งคล้ายเป็นที่ตั้งของชุมชนในอดีต คล้ายเป็นที่ตั้งของชุมชนทวาในอดีต และเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ยังมีการค้นพบวัตถุโบราณตามชั้นดินในตอนทำประปาหมู่บ้าน มีเศียรพระพุทธรูป พระร่วงตีนเป็ด กรุวัดสะมะดัน หรือวัดตาเงิน ลูกปัดหินโบราณ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เศษกระดูกสัตว์ เชื่อเป็นชุมชนขนาดใหญ่อายุนับพันปี ยินดีให้ขุดที่พิสูจน์นายบัญชา กล่อมเกลี้ยง อายุ 37 ปี ประธานกลุ่มสืบสานศิลปะอ่างทอง เปิดเผยว่า ที่มีความเชื่อว่าชุมชนทวาในอดีต มีข้อสันนิษฐานมาจาก คูน้ำลำคลองในพื้นที่หมู่ 2 และพื้นที่หมู่ 3 ตำบลทางพระ ที่มีความเชื่อมโยง ล้อมรอบพื้นที่หมู่บ้านคล้ายเกาะกลางน้ำ ซึงจากการศึกษาชุมชนทาราวดีในอดีตนั้นจะมีแม่น้ำรอบชุมชนเป็นวงกลม ซึ่งปัจจุบันนี้พื้นที่ลำคลองในหมู่บ้านยังคงสภาพไว้แต่มีบางเส้นทางตื้นเขิน และในช่วงที่ชาวบ้านชาวนาได้ทำการปรับพื้นบริเวณทุ่งนา และในบริเวณชุมชนยังได้ขุดพบ พระพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นโดยเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมานั้นได้การขุดพื้นที่ดินก่อสร้างประปาหมู่บ้านที่บริเวณหมู่ ที่ 3 ตำบลทางพระ ยังได้ พบโบราณวัตถุแตกหักในหลายระดับชั้นดิน มีเศียรพระพุทธรูป พระร่วงตีนเป็ด กรุวัดสะมะดัน หรือวัดตาเงิน ลูกปัดหินโบราณ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เศษกระดูกสัตว์ ทำให้เกิดความความน่าจะเป็น ชุมชนขนาดใหญ่อายุนับพันปี จากสภาพพื้นที่และโบราณวัตถุที่พบเห็นมักจะกำหนดยุคสมัยได้ หากมีการสำรวจอย่างเป็นแบบแผนจากผู้เชี่ยวชาญอาจระบุยุคสมัยได้ข้อมูลใหม่ในด้านประวัติศาสตร์จังหวัดอ่างทองด้าน นายสันติชัย เกษมสุข ครูโรงเรียนวัดทางพระ กล่าวว่า จากการที่ติดตามกลุ่มสืบสานได้รับข้อมูลมา ศึกษาค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุโบราณ ตลอดจนหลักฐานชั้นดิน ที่มีชิ้นส่วนวัตถุโบราณหลายยุคสมัยตามชั้นของดิน เชื่อได้ว่าพื้นทีบริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ ที่ 3 ตำบนทางพระน่าจะเป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชนในอดีตที่มีความเก่าแก่นับพันปี ในฐานะครูที่สอนอยู่ในพื้นที่ก็อยากให้ทางกรมศิลปากร หรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้โดยตรงเข้ามาสำรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองได้ด้านนายแสนภู แตรสังข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลทางพระ กล่าวว่า หลังเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการขุดพบกับวัตถุโบราณเป็นเศียรพระพุทธรูปเก่าอายุกว่าร้อยปี และพระพุทธหน้าตักขนาด 2 นิ้ว จำนวนมาก มีชาวบ้าน ได้เก็บบูชา และมีการเก็บเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปี ไว้ที่บริเวณหน้าโบสถ์วัดทางพระ ส่วน เศษภาชนะ เครื่องลายคราม และเศษกระดูกสัตว์ ยังคงอยู่ที่ วัดคลองสะมะดัน หรือวัดตาเงิน ซึ่งตนเองมีพื้นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ขุดพบเศียรพระ ตนเองยินที่จะให้ทางราชการทำการขุดเจาะพื้นที่ดินของตนเองเพื่อที่จะทำการค้นคว้าศึกษาหาความจริงต่อไป

โพสต์โดย ตะลุยข่าว 4 ภาค เมื่อ 1 พฤษภาคม 2018

 

วันที่ 1 พ.ค. กลุ่มสืบสานศิลปะอ่างทอง ต้องการพิสูจน์ความจริงชุมชนทวาในอดีต ที่บริเวณหมู่ 2- 3 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง หลังพบหลักฐาน ภาพถ่ายทางอากาศ ที่ได้ไปให้ทางผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์จากแผนที่ พบเส้นทางของแหล่งน้ำมีลักษณะขุดเป็นเส้นโค้งคล้ายเป็นที่ตั้งของชุมชนในอดีต คล้ายเป็นที่ตั้งของชุมชนทวาในอดีต และเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ยังมีการค้นพบวัตถุโบราณตามชั้นดินในตอนทำประปาหมู่บ้าน มีเศียรพระพุทธรูป พระร่วงตีนเป็ด กรุวัดสะมะดัน หรือวัดตาเงิน ลูกปัดหินโบราณ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เศษกระดูกสัตว์ เชื่อเป็นชุมชนขนาดใหญ่อายุนับพันปี ยินดีให้ขุดที่พิสูจน์

นายบัญชา กล่อมเกลี้ยง อายุ 37 ปี ประธานกลุ่มสืบสานศิลปะอ่างทอง เปิดเผยว่า ที่มีความเชื่อว่าชุมชนทวาในอดีต มีข้อสันนิษฐานมาจาก คูน้ำลำคลองในพื้นที่หมู่ 2 และพื้นที่หมู่ 3 ตำบลทางพระ ที่มีความเชื่อมโยง ล้อมรอบพื้นที่หมู่บ้านคล้ายเกาะกลางน้ำ ซึงจากการศึกษาชุมชนทาราวดีในอดีตนั้นจะมีแม่น้ำรอบชุมชนเป็นวงกลม ซึ่งปัจจุบันนี้พื้นที่ลำคลองในหมู่บ้านยังคงสภาพไว้แต่มีบางเส้นทางตื้นเขิน และในช่วงที่ชาวบ้านชาวนาได้ทำการปรับพื้นบริเวณทุ่งนา และในบริเวณชุมชนยังได้ขุดพบ พระพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น

โดยเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมานั้นได้การขุดพื้นที่ดินก่อสร้างประปาหมู่บ้านที่บริเวณหมู่ ที่ 3 ตำบลทางพระ ยังได้ พบโบราณวัตถุแตกหักในหลายระดับชั้นดิน มีเศียรพระพุทธรูป พระร่วงตีนเป็ด กรุวัดสะมะดัน หรือวัดตาเงิน ลูกปัดหินโบราณ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เศษกระดูกสัตว์ ทำให้เกิดความความน่าจะเป็น ชุมชนขนาดใหญ่อายุนับพันปี จากสภาพพื้นที่และโบราณวัตถุที่พบเห็นมักจะกำหนดยุคสมัยได้ หากมีการสำรวจอย่างเป็นแบบแผนจากผู้เชี่ยวชาญอาจระบุยุคสมัยได้ข้อมูลใหม่ในด้านประวัติศาสตร์จังหวัดอ่างทอง

ด้าน นายสันติชัย เกษมสุข ครูโรงเรียนวัดทางพระ กล่าวว่า จากการที่ติดตามกลุ่มสืบสานได้รับข้อมูลมา ศึกษาค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุโบราณ ตลอดจนหลักฐานชั้นดิน ที่มีชิ้นส่วนวัตถุโบราณหลายยุคสมัยตามชั้นของดิน เชื่อได้ว่าพื้นทีบริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ ที่ 3 ตำบนทางพระน่าจะเป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชนในอดีตที่มีความเก่าแก่นับพันปี ในฐานะครูที่สอนอยู่ในพื้นที่ก็อยากให้ทางกรมศิลปากร หรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้โดยตรงเข้ามาสำรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองได้

ด้านนายแสนภู แตรสังข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลทางพระ กล่าวว่า หลังเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการขุดพบกับวัตถุโบราณเป็นเศียรพระพุทธรูปเก่าอายุกว่าร้อยปี และพระพุทธหน้าตักขนาด 2 นิ้ว จำนวนมาก มีชาวบ้าน ได้เก็บบูชา และมีการเก็บเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปี ไว้ที่บริเวณหน้าโบสถ์วัดทางพระ ส่วน เศษภาชนะ เครื่องลายคราม และเศษกระดูกสัตว์ ยังคงอยู่ที่ วัดคลองสะมะดัน หรือวัดตาเงิน ซึ่งตนเองมีพื้นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ขุดพบเศียรพระ ตนเองยินที่จะให้ทางราชการทำการขุดเจาะพื้นที่ดินของตนเองเพื่อที่จะทำการค้นคว้าศึกษาหาความจริงต่อไป

ทีมข่าว ตะลุยข่าว 4 ภาค รายงาน

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

กสทช.และ ม.บูรพา จัดประชุมสื่อฯชายแดนใต้ ให้ความรู้ ร่วมวิเคราะวิจัย (Focus Group) และเสนอการกำกับเนื้อหา ปักเจก ความรุนแรง ข่าวสารในพื้นที่ 3 จชต.

สุไลมาน ยุ SPM …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *