ธันวาคม 9, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ชาวตำบลอัยเยอร์เวง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนนากอรองรับนักท่องเที่ยว

แชร์เลย


วันนี้( 7 ก.ย.65 ) นายซอลาฮุดดิน ยาญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนนากอ บ้านนากอ หมู่ 9 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต .อัยเยอร์เวง ประชาชน คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ดูแลและทำความสะอาดในครั้งนี้

นายซอลาฮุดดิน ยาญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน บ้านนากอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเบตง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต และการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ อาทิ บ่อน้ำพุร้อนและธารน้ำตกเย็น ผืนป่าฮาลาบาลาป่าอเมซอนแห่งเมืองไทย สัมผัสชีวิตประชาชนพื้นเมืองในนามของ “โอรังอัสรี” เป็นต้น ปัจจุบันบ่อน้ำร้อนนากอ ได้รับความร่วมมือจาก ศอ.บต. และชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันซ่อมแซมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จะสามารถทำให้ชาวบ้านในชุมชนและระแวกใกล้เคียงเกิดความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการค้าขาย การเปิดโฮมสเตย์ และการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

 

 10,511 total views,  6 views today

You may have missed