มกราคม 22, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

จ. ทางภาคใต้ เฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ ลานีญา จนถึงเมษายน 65

แชร์เลย

หากเทียบปริมาณน้ำฝนสะสม จ.นราธิวาส ปี 2564 มีค่าเฉลี่ยฝนตกสะสมอยู่ที่ 2241.1 มม. ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 2457.6 มม. ปริมาณน้ำฝนที่สะสมตกลงมา ไม่หนักเท่าหลายปีที่ผ่านมา จึงเกิดเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วม น้ำที่สะสมจากฝนตกทำให้น้ำท่วมหนักมีเพียงระลอกเดียว ซึ่งปกติทั่วไปพื้นที่ จชต. มีเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า 2 – 3 ระลอก อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ดี ที่ไม่ทำให้อาคาร บ้านเรือน ชีวิต ทรัพสินย์ของพี่น้องประชาชนไม่สูญเสียไปมากกว่านี้
สำหรับปี 2565 ปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 2,754.1 มม. คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงปกติในรอบ 30 ปีที่ 2457.6 มม. อาจจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์สภาพอากาศ ทั้งนี้ในรอบปี 2565 สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเล็กน้อยคือ ปรากฎการณ์เอลนีโญ ลานีญา จะมีฝนตกในบ้างพื้นที่ และทิ้งช่วง สลับไปมา ตลอดจนถึงเดือนเมษายนนี้ ซึ่งวันที่ 12 – 15 มกราคม 2565 จะมีลักษณะอากาศทั่วไป มีฝนเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีอะไรที่น่ากังวลมากนัก
.
ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการคาดหมาย จากอุณหภูมิน้ำทะเล และระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณตอนกลางวัน และด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 จนถึงต้นเดือนธันวาคม 2564 ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ และแบบจำลองแล้ว คาดว่าปรากฎการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะ ลานีญา จะต่อเนื่องช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน 2565 จากนั้นมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะปกติ
กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฎการณ์ เอลนีโญ ลานีญา อย่างใกล้ชิด และจะแพร่ข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆ ต่อไป ทางด้านสถานีอุตุนิยมวิทยา จ.นราธิวาส สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นภาษามลายู เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารได้เข้าใจทั่วถึงอย่างวงกว้าง

———————————-

 14,182 total views,  16 views today

You may have missed