มกราคม 22, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อำเภอเบตงยกระดับควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายหลังกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับมาตรการแจ้งเตือนภัยโควิด จากเดิม ระดับ 3 เป็น ระดับ 4 พร้อมขอให้ประชาชนและสถานประกอบการ ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันควบคุมโรคด้วยมาตรการ VUCA ห่างไกลโอมิครอน

แชร์เลย


วันนี้ 10 มกราคม 2565 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออก ในอำเภอเบตง และภายในหมู่บ้าน เพื่อยกระดับควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ห่างไกลโอมิครอน ภายหลังกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับมาตรการแจ้งเตือนภัยโควิด จากเดิม ระดับ 3 เป็น ระดับ 4 พร้อมตั้งเป็นจุดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ขอเน้นย้ำความร่วมมือให้ประชาชนและสถานประกอบการ ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันควบคุมโรคด้วยมาตรการ VUCA ได้แก่ V คือ วัคซีน โดยผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนและผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มและครบตามเวลาที่กำหนด ให้ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งทาง ศปก.อ.เบตง ได้จัดชุดบุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนเชิงรุก (Betong Drive – Thru) เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ให้กับประชาชนในพื้นที่ และมอบข้าวสารให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ จุดตรวจ ศอร.กม.2 ทุกวัน สำหรับ U คือ การป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา โดยเฉพาะเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก โดยสวมอย่างถูกวิธีทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย จะสามารถป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ ป้องกันติดเชื้อ และป่วยหนักได้ , C คือ COVID Safe Living ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมเสี่ยงรวมถึง สถานที่ต่างๆ ต้องมีมาตรการป้องกัน เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์โควิด และ A คือ การตรวจ ATK กรณีที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ หากได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วและแยกกักตัวเข้ารับการรักษา จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้


นอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชนให้ชะลอการเดินทาง เช่น การไปทำงานก็ให้ทำงานที่บ้าน (work from home) การเดินทางข้ามจังหวัด การเคลื่อนย้ายของคน และจำกัดการรวมกลุ่ม โดยมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้น ขยายเวลาใช้มาตรการควบคุมโรค ถึง 31 ม.ค.65
ส่วนสถานการณ์ โควิด-19 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 5,137 ราย มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 35 ราย ขณะที่ภาพรวมของจังหวัดยะลา พบผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย เสียชีวิต 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 48,956 ราย มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 359 ราย

 8,058 total views,  4 views today

You may have missed