มกราคม 23, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และคุณฐานิยา ธรรมวัฒนะ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และทุนการศึกษา แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และบุตรของกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. เพื่อส่งกำลังใจสู่ชายแดนใต้

แชร์เลย

เมื่อวันที่ (4 ธันวาคม 2564 )

ที่ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมรับป้ายโครงการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และทุนการศึกษา จากนายกฤษณพล พงศ์ธนาวรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ คุณฐานิยา ธรรมวัฒนะ ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต. พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ทุนอาหารกลางวันให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก จชต. และทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ จชต. โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (1) เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ,ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.,ผู้แทนหน่วยฯ กอ.รมน.ภาค 4 สน.,หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ , ผู้ปกครอง , นักเรียน , ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ คุณฐานิยา ธรรมวัฒนะ มีความประสงค์มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพล ในหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นเงิน 1,800,000 บาท และเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพล ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 40 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท , ทุนอาหารกลางวันให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก จชต. ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน จำนวน 150,000 บาท , ทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้ได้รับพลกระทบจากสถานการณ์ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 จำนวน 20,000 บาท, รวมทั้งสิ้น 2,170,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติราชการในพื้นที่ จชต.

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ซึ่งทางกอ.รมน.ภาค 4 สน. มีความยินดียิ่งในโอกาสที่ได้ต้อนรับ นายกฤษณพล พงศ์ธนาวรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด กับ คุณฐานิยา ธรรมวัฒนะ และครอบครัว ที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับหน่วยและสนับสนุนทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท เศษ สำหรับสิ่งของอุปโภค บริโภค โดยทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้สำรวจความต้องการสิ่งของตามความจำเป็น และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตขณะที่ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า และบางส่วนจะนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในนามของกอ.รมน.ภาค 4 สน. ขอขอบคุณ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัดที่ได้ร่วมนำเสนอขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามในพื้นที่ จชต.ผ่านสื่อโทรทัศน์มาโดยตลอด และขอขอบคุณ คุณฐานิยา ธรรมวัฒนะ และครอบครัว ที่มีความห่วงใยมีเมตตาจิต ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ ให้กับหน่วยทหาร ตำรวจ และนักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง กอ.รมน.ภาค 4 สน.พร้อมที่จะตอบแทนท่านและพร้อมที่จะดำเนินการตามกำลังเต็มขีดความสามารถต่อการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ
นายกฤษณพล พงศ์ธนาวรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด กล่าวว่า ในนามของบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ที่ได้ร่วมกับคุณฐานิยา ธรรมวัฒนะ ได้เป็นสะพานบุญส่งต่อสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่หน่วยในพื้นที่ พี่น้องส่วนกลางและพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยมีความคิดถึงส่งความห่วงใยพี่น้อง จชต. ว่าไม่ลืมกันถ้ามีโอกาสจะลงมามอบของอีกครั้ง เราไม่ได้ห่างไกลกัน ที่นี่ จชต. อบอุ่นอยู่แล้ว และพร้อมที่จะนำเสนอภาพดีๆ ของพื้นที่ให้ประเทศไทยและทั่วโลกได้รับทราบต่อไป

ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

 11,624 total views,  2 views today

You may have missed