ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

#ผลสะเทือนจากการประชุมPISA “สงขลาเลื่อนเปิดเรียน ไป 28 มิถุนายน”

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน
7 มิถุนายนแล้ว 2564 คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสงขลาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา


มีมติที่ประชุมให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัดสงขลาเลื่อนเปิดเรียน ไป 28 มิถุนายน 2564 ”กล่าวคือ ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสงขลา ยังไม่อนุญาตให้เปิดเรียน แบบ Onsite ในวันที่14 มิย.64 ให้ขยายเวลาดูสถานการณ์ไปอีก 14 วัน จนถึงวันที่ 28 มิย.64 และที่ประชุมจะมาพิจารณาใหม่ ฉะนั้นจึงขอให้โรงเรียนได้วางแผนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ Onsite ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

#เบื้องหลังก่อนมติจังหวัดครั้งนี้

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา(PISA )ซึ่งมีโรงเรียนภายใต้สมาคมจำนวน 85 โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 5 พันคนและมีนักเรียนประมาณ 5 หมื่นคน นำโดยนายนัสรูดิน กะจิ นายกสมาคมฯ พร้อมตัวแทนผู้บริหารของโรงเรียนแต่ละแห่ง นายอำเภอจะนะ ตัวแทนสสจ. สช. อบจ. ตาดีกา กกอ.และอื่นๆเข้าทำการประชุมเพื่อ หารือว่าแต่ละแห่งมีความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ หรือไม่

ทั้งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 ในพื้นที่ที่ยังเกิดขึ้นเป็นงวงกว้าง ทำให้โรงเรียนมีความกังวล และต้องการให้ทางจังหวัดมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนว่าจะไม่เกิดคลัสเตอร์ใหม่ของผู้ติดเชื้อในโรงเรียน

นายนัสรูดิน กะจิ ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนพิจารณาและเสนอแนะ “หากจะมีการเรียนออนไลน์นั้นทางโรงเรียนมีความพร้อมหรือไม่แต่โอกาสของนักเรียนนั้นมีไม่เท่ากัน ซึ่งจะส่งผลกระทบ จึงอยากให้พิจารณาเปิดหรือไม่เปิดตามสภาพการระบาดของพื้นที่มากกว่า โดยนักเรียนของโรงเรียนแต่ละแห่งนั้น มีหลายร้อยถึงหลายพันคนที่เป็นนักเรียนอยู่ประจำและไปกลับ

ซึ่งในกรณีนักเรียนอยู่ประจำหากเปิดภาคเรียนก็จะต้องมีขั้นตอนมากมายเพราะนักเรียนจะต้องเดินทางจากจังหวัดต่างๆ หลายจังหวัด แม้แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเป็นพื้นมีอีกทั้งนักเรียนไปกลับ ในพื้นที่หลายอำเภอซึ่งต้องยอมรับว่าขณะนี้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หากยืนยันจะให้เปิด ก็จะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียนได้ว่า จะไม่เกิดคลัสเตอร์การติดเชื้อในโรงเรียน

หรือ หากมีการติดเชื้อ จังหวัด หรือหน่วยเกี่ยวข้องจะยื่นมือเข้ามาดูแล ซึ่งที่ผ่านมานั้น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแทบจะไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเลย ดังนั้น วันนี้จึงต้องมาหารือว่า แต่ละแห่งมีความพร้อมหรือมีความเห็นอย่างไรในการเปิดภาคเรียนตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยพบว่าจังหวัดสงขลายังมีการติดเชื้อรายวันในอัตราสูง อีกทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานั้น จะมีนักเรียนจากหลายจังหวัด มีทั้งไป-กลับและอยู่ในหอพักภายในโรงเรียน ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงอยากให้จังหวัดและกระทรวงศึกษาพิจารณาให้มีความเหมาะสมและป้องกันปัญหาการโควิด19
ผลการประชุมมีมติให้เสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จังหวัดว่าโรงเรียนพวกเราไม่ควรเปิดด้วยไม่มั่นใจในสถานการณ์โควิดสงขลาอาจส่งผลให้โรงเรียนเป็นอีคลัสเตอร์หลังจากเปิดเรียน เมื่อเรื่องไปสู่สคบ.จังหวัดเย็นนั้นทันทีส่งผลให้สคบ.จังหวัดแจ้งผู้บริหารทุกโรงเรียน “สงขลาเลื่อนเปิดเรียน ไป 28 มิถุนายน 2564 “
หมายเหตุ
1.
ประมวลภาพใน https://www.facebook.com/1245604111/posts/10226106088699148/?d=n

⏲️2.
ความเอกภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาส่งเสียงก่อนสบค.สงขลาประกาศเลื่อนเปิดทั้งจังหวัด

https://fb.watch/5-5nXSZUjA/

 8,682 total views,  6 views today

You may have missed