Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ศาสนธรรมคือรากฐาน ความเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตนเอง โดยเริ่ม จาก “สภาผู้นำ”

ศาสนธรรมคือรากฐาน ความเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตนเอง โดยเริ่ม จาก “สภาผู้นำ”

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน


22 กรกฎาคม 2563 โรงแรม เซาเทริน ปัตตานี ได้รับมอบหมายให้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน “ แก่ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนแต่ละตำบล ตำบลละ 5 คน 20 ตำบลในจังหวัดปัตตานี (ขบวนองค์กรชุมชนปัตตานี)ภายใต้การสนับสนุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายหลัก ที่จะให้สภาองค์กรชุมชนนี้สามารถพัฒนาจัดการชุมชนตนเองใน 3 ด้านหลักก่อน การบริหารจัดการชุมชน สวัสดิการชุมชน และที่อยู่อาศัย
จะเห็นได้ว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2547 ถึงบัดนี้ ปรากฏการณ์ความรุนแรงใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สังเวยชีวิตคนไทย (ทั้งมุสลิมและพุทธ) ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6000 ศพ และยังไม่มีวี่แววความรุนแรงจะลดลง ตรงกันข้าม เหตุการณ์รุนแรงที่ได้ปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์มาตลอด 15 ปีผ่านมาเป็นสิ่งยืนยันบ่งบอกให้เป็นที่เข้าใจได้ไม่ยากว่าวิกฤตการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและลดลงส่วนหนึ่งและเป็นจัยที่เอื้อต่อความรุนแรงคือ การพัฒนาที่จะยิ่งสร้างความเลื่อมล้ำมากขึ้นระหว่างชนชนในสังคม โดยเฉพาะข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ โครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรม

ในการแก้ปัญหาตลอด 15 ปี พูดถึงว่า “จะต้องยึดหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงดำรัสไว้อย่างแข็งขัน มีการวิเคราะห์ว่า สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในยุทธศาสตร์นี้ ควรให้บทบาท ผู้นำที่หลากหลาย ในการร่วมออกแบบ การพัฒนาที่ยั่งยืน ในรูป สภาผู้นำ ดังนั้น จึงเกิด นวัตกรรมเรื่องสภาผู้นำ ที่บูรณาการกับหลักการอิสลาม เช่น สภาชูรอ สภาสันติสุขตำบล และอื่นๆ รวมทั้งสภาผู้นชุมชนำของ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ในวันนี้


จากการถอดบทเรียนที่ผ่านมาพบว่า ความยั่งยืน ของโครงการ จะจบเมื่อโครงการจบ หรือกองทุนใดๆจะยั่งยืนหรือไม่อยู่ ที่ศาสนธรรมสภาผู้นำโดยเฉพาะเรื่อง อมานะฮ์ (ความซื่อสัตย์และไว้วางใจ) ดังนั้น
ศาสนธรรมจึงเป็นรากฐาน ความเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตนเอง โดยเริ่ม จาก “สภาผู้นำ” ยึดหลักชูรอ (ปรึกษาหารือ) จะดำเนินกิจกรรมใด ธุรกรรมใด ต้องถูกต้องทั้งหลักกฎหมายอิสลามและบ้านเมือง ในขณะเดียวกันจะต้องสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับยุคสมัยแต่ต้องอยู่ภายใต้หลักการอิสลาม(ศาสนธรรม)ไม่ใช้ศาสนาหากินหรือเป็นเครื่องมือกับโครงการ ใช้หลัก วางแผน (Plan الشوري) ปฏิบัติ (Doing العمل ) ตรวจสอบ (Check المحاسبة ) ปรับปรุง (Action. المراجعة ) มอบหมายต่ออัลลอฮ์ (التوكل )ขอพร (Pray الدعا )
ผู้นำต้องยึดหลักศาสนฑูตในการทำงาน คือ สัจจะ ไว้วางใจได้ เผยแพร่ และฉลาดรอบรู้พร้อมเท่าทัน

//////////////////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

ฆ่าแฟนสาว บุกแทงคนรักไส้ทะลักตายคาที่ สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

นูอารีซ๊ะ ยะยือ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *